Oznaczenia elektryczne zacisków na schemacie elektrycznym i wewnątrz urządzeń elektrycznych.

Rodzaj przewodu Oznaczenie zacisków urządzenia Oznaczenie na schemacie
1 2 3
Zasilanie prądem przemiennym
- Faza 1
- Faza 2
- Faza 3
- Neutralny
U V W N L1 L2 L3 N
Zasilanie prądem stałym
- Biegun dodatni
- Biegun ujemny
- Środkowy
C D M L+ L- M
Ochronny PE PE
Ochronno-neutralny - PEN
Uziemniający E E
Uziemniający bezzakłóceniowy TE TE
Łączący z obudową MM MM
Wyrównawczy CC CC