Nowe wentylatory ogólnego i specjalnego przeznaczenia w ofercie Fabryki Wentylatorów OWENT.

OWENT - nowości w produkcji
Nowości w produkcji obejmują następujące modele:

- WPWs-112
- WWOax-140
- WWOax-112
- WWOax-90
- WWOax-71
- WPOas-45

Wentylatory WPWs, produkowane przez Owent, znajdują powszechne zastosowanie w procesach technologicznych. Zostały opracowane i wdrożone do produkcji przy współpracy z uczelnianymi i przemysłowymi jednostkami naukowo-badawczymi w kraju. Poddawane są ciągłej modernizacji. Nadają się do przetłaczania czynnika niewiele zapylonego (max 3g/m3) o temperaturze do 500°C (773°K). Zaznaczyć należy, że wentylatory w wykonaniu podstawowym nie są przystosowane do przetłaczania mieszanin wybuchowych, chemicznie agresywnych. >>więcej

Wentylatory promieniowe, jednostrumieniowe typu WWOax są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są m.in. do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów i wyciągu spalin. Nadają się przede wszystkim do przetłaczania czynnika niewiele zapylonego (0,5 g/m3) o temperaturze do 500°C (773°K). Są wykonywane w szerokim zakresie od WWOax - 20 do WWOax - 125. Pokrywają pole parametrów w zakresie wydajności V od 0,3 - 44 m3/s oraz spiętrzenia Δpc od 250 - 7000 Pa. Stosunkowo niewielka masa oraz małe gabaryty i wysoka sprawność stawia je w rzędzie wyrobów na poziomie światowym. >>więcej

Parametry nowych wentylatorów w optymalnym punkcie pracy:
- WPWs-112 wydajność 40 m3/s, spręż 6500 Pa
- WWOax-140 wydajność 50 m3/s, spręż 5200 Pa
- WWOax-90 wydajność 14,5 m3/s, spręż 3400 Pa
- WWOax-71 wydajność 9,5 m3/s, spręż 3000 Pa
- WPOas-45 wydajność 7 m3/s, spręż 16500 Pa


Fabryka Wentylatorów "OWENT" Sp. z o.o. w Olkuszu jest zakładem o 60-cio letniej tradycji w produkcji wentylatorów. Dorobek "OWENT" to wiele typów wysokosprawnych wentylatorów o różnorakim przeznaczeniu: Fabryka produkuje wentylatory promieniowe, osiowe, osiowo-promieniowe z przeznaczeniem do wentylacji i klimatyzacji (WWOax i bębnowe WPOB), do odciągu spalin (WPPO, WPWs i WPWDs) do transportu pneumatycznego (WTOP), dachowe (WPDO, wysokociśnieniowe (WPFO i KAP-1800), WP, WPs, WPbas, WPOas. W wykonaniu specjalnym - odporne na temperatury (500oC), odporne na czynniki agresywne ze stali 0H18N9T itp. Oraz powlekane, przeciwwybuchowe z atestem, przeciwwybuchowe o podwyższonej szczelności. Na indywidualne zamówienia klientów fabryka wykonuje też inne specjalistyczne wentylatory i wirniki.Źródło: Fabryka Wentylatorów OWENT