Program firmy Oventrop do obliczania instalacji c.o. i instalacji ogrzewania podłogowego.

"OVplan" jest programem do liczenia instalacji c.o. i instalacji ogrzewania podłogowego. Przeliczenie instalacji c.o. oparte jest na rozwinięciu graficznym rysowanym na monitorze komputera. Program wylicza następujące dane:

- Nastawy zaworów
- Średnice rur
- Ciśnienie pompy
- Zestawienie materiałowe
Jako wynik obliczeń ogrzewania podłogowego program podaje:

- Dobór pętli grzejnych
- Zestawienie materiałowe
Ta część programu oparta jest na systemie ogrzewania podłogowego "Cofloor" firmy Oventrop. Po kliknięciu na -> OVplan nastapi otwarcie strony firmy Oventrop, z której mozna pobrać plik ZIP z programem.