Planuję otworzenie biura projektowego - instalacje sanitarne w Krakowie (głównie co mi będzie potrzebne to: ploter, skaner urządzenia biurowe i pełne oprogramowanie no i oczywiście komputery). Ilość stanowisk jakie przewiduje na początek to 3. Proszę o informacje o jakie dofinansowanie mogę się starać, jakie dokumenty są niezbędne i gdzie można dowiedzieć się więcej informacji w Krakowie. Pozdrawiam

Jako zarejestrowany przedsiębiorca w okresie programowania będzie Pani miała możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W ramach pomocy unijnej możliwe jest otrzymanie wsparcia na zakupy wszelkich środków trwałych, budowę lub modernizację obiektów, zakup wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, itp.), zakup sprzętu komputerowego.
Mikro i mali przedsiębiorcy w ramach tego programu będą mogli uzyskać maksymalnie do 40% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Natomiast w ramach tego działania będzie można realizować projekty o wartości nie mniejszej niż 20 tys. zł a nie większej niż 200 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców, i między 100 tys. zł a 1mln zł dla małych przedsiębiorców.
Należy jednak pamiętać, iż dotacje unijne przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, co oznacza iż nawet po pozytywnym przejściu procedury aplikacyjnej, przedsiębiorca realizuje inwestycję z własnych środków. Pierwsze wydatki związane z realizacją projektu mogą zostać poniesione najwcześniej dzień po złożeniu wniosku. W innym przypadku nie będą uznawane za kwalifikowane.
Uruchomienie Regionalnych Programów Operacyjnych Planowane jest na I lub II kwartał 2008. Wówczas, do każdego uruchomionego programu podawane są szczegółowe wytyczne, jakie dokumenty, do kiedy należy złożyć, jakie należy spełnić wymogi, itd. Wszelkie informacje może Pani uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

(2007.12.28, woj. małopolskie)