Uroczyste otwarcie Polskiego Oddziału ASHRAE miało miejsce 7 marca br. w Warszawie.


25 stycznia br. Rada Dyrektorów oficjalnie zarejestrowała polski oddział ASHRAE - ASHRAE POLONIA CHAPTER podczas Winter Meeting w Chicago. Więcej na ten temat w artykule Oficjalna rejestracja oddziału ASHRAE w Polsce
Od lewej: Costas Balaras – dyrektor RAL-B (ASHRAE – obszar europejski)
Zbigniew Wirski – członek Rady Głównej oddziału ASHRAE Polonia
Paweł Malinowski – członek Rady Głównej oddziału ASHRAE Polonia
Adam Legun – v-ce prezes oddziału ASHRAE Polonia
Grażyna Goławska – prezes-elekt oddziału ASHRAE Polonia
Jacek Schnotale - członek Rady Głównej oddziału ASHRAE Polonia
Przemysław Dornowski – sekretarz oddziału ASHRAE Polonia
Maciej Sobczyk - prezes oddziału ASHRAE Polonia
Maciej Chełstowski – skarbnik oddziału ASHRAE Polonia
Terry Townsend - prezydent elekt ASHRAE

W spotkaniu, obok członków ASHRAE wzięli udział przedstawiciele organizacji branżowych oraz biur projektowych, producentów urządzeń, instalatorów oraz prasy branżowej.
Program spotkania obejmował prezentacje dotyczące działań ASHRAE na Świecie (Terry Townsend) i w Europie (Costas Balaras) oraz planów dotyczących rozwoju organizacji w Polsce (Maciej Sobczyk).
Zebrani członkowie ASHRAE podjęli uchwałę o powołaniu zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Stowarzyszenia ASHRAE POLONIA oraz uchwalili jego Statut, a także zatwierdzili władze Stowarzyszenia w składzie:
Maciej Sobczyk- Prezes Stowarzyszenia - Przewodniczący Rady Głównej,
Grażyna Goławska - Prezes – Elekt, członek Rady Głównej,
Adam Legun - Wiceprezes, członek Rady Głównej,
Przemysław Dornowski - Sekretarz, członek Rady Głównej,
Maciej Chełstowski - Skarbnik, członek Rady Głównej,
Paweł Malinowski - członek Rady Głównej,
Marian B. Nantka - członek Rady Głównej,
Jacek Schnotale - członek Rady Głównej,
Zbigniew Wirski - członek Rady Głównej.
Następnie P. Terry Townsend dokonał oficjalnego umocowania władz pierwszej kadencji.
Po uroczystości uczestnicy oraz zaproszeni goście wzięli udział w kolacji koleżeńskiej.
Krótko o ASHRAE w Polsce:
Od czerwca 2004 roku podejmowane były działania mające na celu zwiększenie ilości członków ASHRAE w Polsce i zarejestrowanie polskiego oddziału. Aktualnie ASHRAE w Polsce zrzesza 53 inżynierów oraz 10 studentów.
W ramach działalności ASHRAE zorganizowano już 10 spotkań, poświęconych zagadnieniom klimatyzacyjnym, wentylacyjnym i chłodniczym. W spotkaniach biorą udział inżynierowie, technicy i studenci.
W listopadzie 2004 wybrano 3-osobowy komitet organizacyjny, który koordynuje działania ASHRAE w Polsce oraz utrzymuje kontakt z europejskim kierownictwem ASHRAE i centralą w Atlancie.
Adres Polskiego Oddziału ASHRAE:
ul. Warszawska 378, 05-092 Kiełpin
tel. (022) 353 41 44 / 45
fax (022) 751 85 49
ashrae@op.pl
Adres strony internetowej Polskich Członków ASHRAE to www.ashrae.org.pl. Na stronie www m.in. informacje o dotychczasowej działalności ASHRAE w Polsce, planowanych spotkaniach oraz instrukcje – jak zapisać się do organizacji.ASHRAE - American Society of Heating, Refregerating and Air-Conditioning Engineers, czyli Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji jest największym stowarzyszeniem inżynierów i techników na świecie.
ASHRAE zostało powołane w 1894 roku, w celu szerzenia wiedzy i informacji z zakresu techniki instalacyjnej. Działania Stowarzyszenia obejmują między innymi prace badawcze, opracowywanie norm i wytycznych, publikacje oraz szkolenia, spotkania i prezentacje techniczne, mające na celu sprostanie rosnącym potrzebom w tym zakresie. Aktualnie Stowarzyszenie zrzesza ok. 55 tys. inżynierów w 134. krajach, zorganizowanych w 163 oddziały regionalne. Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia ma dwa adresy: www.ashrae.com lub www.ashrae.org