Uroczyste otwarcie Polskiego Oddziału ASHRAE miało miejsce 7 marca br. w Warszawie. Otwarcie poprzedzone było oficjalnie rejestracją w dniu 25 stycznia br. polskiego oddziału ASHRAE - ASHRAE POLONIA CHAPTER podczas Winter Meeting w Chicago.

Oficjalnej inauguracji POLONIA CHAPTER - Polskiego oddziału ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers, Inc.) dokonali: P. Terry Townsend P.E. – prezydent elekt światowego ASHRAE oraz P. Costas Balaras -Dyrektor RAL-B - europejskiego obszaru ASHRAE. Program spotkania obejmował prezentacje dotyczące działań ASHRAE na Świecie (Terry Townsend) i w Europie (Costas Balaras) oraz planów dotyczących rozwoju organizacji w Polsce (Maciej Sobczyk). Zebrani członkowie ASHRAE podjęli uchwałę o powołaniu zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Stowarzyszenia ASHRAE POLONIA oraz uchwalili jego Statut, a także zatwierdzili władze Stowarzyszenia w składzie: Maciej Sobczyk- Prezes Stowarzyszenia - Przewodniczący Rady Głównej, Grażyna Goławska - Prezes - Elekt, członek Rady Głównej, Adam Legun - Wiceprezes, członek Rady Głównej, Przemysław Dornowski - Sekretarz, członek Rady Głównej, Maciej Chełstowski - Skarbnik, członek Rady Głównej, Paweł Malinowski - członek Rady Głównej, Marian B. Nantka - członek Rady Głównej, Jacek Schnotale - członek Rady Głównej, Zbigniew Wirski - członek Rady Głównej, Następnie P. Terry Townsend dokonał oficjalnego umocowania władz pierwszej kadencji. Po uroczystości uczestnicy oraz zaproszeni goście wzięli udział w kolacji koleżeńskiej.
Od lewej: Costas Balaras – dyrektor RAL-B (ASHRAE – obszar europejski) Zbigniew Wirski – członek Rady Głównej oddziału ASHRAE Polonia Paweł Malinowski – członek Rady Głównej oddziału ASHRAE Polonia Adam Legun – v-ce prezes oddziału ASHRAE Polonia Grażyna Goławska – prezes-elekt oddziału ASHRAE Polonia Jacek Schnotale - członek Rady Głównej oddziału ASHRAE Polonia Przemysław Dornowski – sekretarz oddziału ASHRAE Polonia Maciej Sobczyk - prezes oddziału ASHRAE Polonia Maciej Chełstowski – skarbnik oddziału ASHRAE Polonia Terry Townsend - prezydent elekt ASHRAE
Od czerwca 2004 roku podejmowane były działania mające na celu zwiększenie ilości członków ASHRAE w Polsce i zarejestrowanie polskiego oddziału. Aktualnie ASHRAE w Polsce zrzesza 53 inżynierów oraz 10 studentów. W ramach działalności ASHRAE zorganizowano już 10 spotkań, poświęconych zagadnieniom klimatyzacyjnym, wentylacyjnym i chłodniczym. W spotkaniach biorą udział inżynierowie, technicy i studenci. W listopadzie 2004 wybrano 3-osobowy komitet organizacyjny, który koordynuje działania ASHRAE w Polsce oraz utrzymuje kontakt z europejskim kierownictwem ASHRAE i centralą w Atlancie. Adres Polskiego Oddziału ASHRAE: ul. Warszawska 378, 05-092 Kiełpin tel. (022) 353 41 44 / 45 fax (022) 751 85 49 ashrae@op.pl
Adres strony internetowej Polskich Członków ASHRAE to www.ashrae.org.pl . Na stronie www m.in. informacje o dotychczasowej działalności ASHRAE w Polsce, planowanych spotkaniach oraz instrukcje – jak zapisać się do organizacji.
ASHRAE - American Society of Heating, Refregerating and Air-Conditioning Engineers, czyli Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji jest największym stowarzyszeniem inżynierów i techników na świecie. ASHRAE zostało powołane w 1894 roku, w celu szerzenia wiedzy i informacji z zakresu techniki instalacyjnej. Działania Stowarzyszenia obejmują między innymi prace badawcze, opracowywanie norm i wytycznych, publikacje oraz szkolenia, spotkania i prezentacje techniczne, mające na celu sprostanie rosnącym potrzebom w tym zakresie. Aktualnie Stowarzyszenie zrzesza ok. 55 tys. inżynierów w 134. krajach, zorganizowanych w 163 oddziały regionalne. Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia ma dwa adresy: www.ashrae.com lub www.ashrae.org Źródło: Polski Oddział ASHRAE www.wentylacja.com.pl