W dniu 08.05.2009 odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby krakowskiego oddziału www.rekuperatory.pl. W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób: zaproszonych gości: przedstawicieli firm instalatorskich, biur architektonicznych i projektowych oraz przedstawiciele wszystkich oddziałów firmy. Otwarcie nowej siedziby krakowskiego oddziału Rekuperatory.pl jest częścią długofalowej strategii rozwoju firmy Rekuperatory Sp z o.o. Uroczystość jest także potwierdzeniem umacniania się czołowej pozycji Rekuperatory.pl na rynku domowej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.


Informacja prasowa - 09.05.2009 r.
Gości w imieniu firmy przywitał gospodarz – kierownik oddziału Kraków Artur Słabosz. Dokonał prezentacji oddziału, w tym nowego pomieszczenia pokazowego, w którym zainstalowane są rekuperatory oraz systemy wentylacyjne oferowane przez firmę. Klient odwiedzający oddział może naocznie przekonać się o skuteczności funkcjonowania zarówno wentylacji jak i stopnia odzysku ciepła systemu wentylacyjnego dzięki termometrom zainstalowanym na centrali wentylacyjnej i pracującym w trybie ciągłym. Doskonale widoczne są również zainstalowane w pomieszczeniu i stale używane przez firmę wysokiej jakości sztywne przewody wentylacyjne AirSpiralo®. Goście obejrzeli także pracownię inżynierów oraz magazyn firmy mieszczący się w tym samym budynku.
Dyrektor marketingu Maciej Kosowski poprowadził następnie prezentację dotyczącą historii firmy oraz oferowanych przez nią produktów. Zwrócił uwagę nie tylko na doskonałej jakości urządzenia zapewniające minimalizację kosztów ogrzewania budynku dzięki bardzo wysokiej sprawności oraz bardzo niskiemu zużyciu energii przez wentylatory, ale także na fakt konieczności stosowania rozwiązań energooszczędnych w nowoczesnym budownictwie ze względu na rosnące koszty energii. Podkreślił znaczne obniżenie zapotrzebowania na energię budynku z rekuperatorem przeciwprądowym wysokiej jakości: według badań przeprowadzonych w Niemczech zapotrzebowanie na energię budynku wyposażonego w rekuperator przeciwprądowy jest o 51% niższe niż budynku wyposażonego w tradycyjną wentylację grawitacyjną. Oznacza to, że zastosowanie wysokiej klasy systemu wentylacyjnego z rekuperatorem może obniży koszty budowy domu zamiast je podwyższać: Dom wyposażony w system wentylacji mechanicznej z rekuperatorem przeciwprądowym wymaga nie tylko likwidacji kominów, ale także zmniejszenia o połowę całego systemu grzewczego. Koszty redukcji inwestycji w system CO oraz likwidacji elementów wentylacji grawitacyjnej z nawiązką pokrywają inwestycję w system Rekuperatory.pl.
Prezes Zarządu Grzegorz Grygier zaprezentował następnie wizję rozwoju firmy na nadchodzące lata. Mimo kryzysu nastroje zarówno zarządu jak i pracowników są optymistyczne: firma dzięki doskonałej jakości swoich produktów nie narzeka na brak klientów. Realizując długofalową strategię rozwoju modernizuje kolejne oddziały oraz aktywnie uczestniczy w rynku rekuperacji domowej.
Oficjalne otwarcie nowego biura krakowskiego Rekuperatory.pl nastąpiło około godziny 13:00 w momencie przecięcia symbolicznej wstęgi. Prezes Grzegorz Grygier uznał nową siedzibę za otwartą. Część oficjalna zakończyła się lampką szampana.
Cześć z gości obecnych na uroczystości interesowała specyficzna nazwa ulicy, przy której mieści się nowe krakowskie biuro Rekuperatory.pl. Zaklika z Mydlnik był Kanclerzem Wielkim Koronnym na dworze króla Władysława Jagiełły.
Goście wzięli następnie udział w konkursie „Strzel do Fleksa” jaki miał na celu uświadomienie konieczności stosowania przewodów sztywnych w instalacjach wentylacyjnych oraz ryzyko, jakie niesie ze sobą stosowanie tanich w zakupie przewodów elastycznych: mimo wielokrotnego trafienia tarcza wykonana z przewodu sztywnego AirSpiralo® praktycznie nie uległa uszkodzeniu, używane jako elementy tarczy fragmenty elastycznych, izolowanych przewodów wentylacyjnych były skutecznie rozrywane. Uczestnicy konkursu zgodnie stwierdzili, że stosowanie przewodów sztywnych w instalacjach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest koniecznością. Niestety przewody tego typu są nagminnie stosowane w Polsce mimo często fatalnej jakości oraz bardzo krótkiej trwałości…
Wśród gości najlepszym okiem w konkursie „Strzel do Fleksa” wykazał się pan Hubert Mulawa z krakowskiej firmy ENERS zajmując pierwsze miejsce z wynikiem 96 pkt. Drugie i trzecie miejsce zajęli kolejno: Maksymilian Sypuła z firmy TORA z Częstochowy oraz Waldemar Joniec reprezentujący warszawski „Rynek Instalacyjny”.
Wśród pracowników Rekuperatory Sp z o.o. absolutnym snajperem okazał się Mateusz Witczak (Wrocław) z wynikiem 105 pkt, drugie miejsce: Paweł Kozyra (Wrocław) oraz trzecie: Maciej Sowiński z Poznania.
Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Foto Rekuperatory.pl: