Danfoss wszedł na rynek pomp ciepła. To posunięcie jest kolejnym potwierdzeniem strategii Grupy, która koncentruje się na innowacjach i rozwoju, i stara się być obecna na przyszłościowych rynkach. Po przejęciu trzech europejskich dostawców pomp ciepła, Danfoss dalej inwestuje w zdolności produkcyjne, rozszerzając obecną produkcję pomp ciepła.

Danfoss to pierwsza międzynarodowa grupa przemysłowa, która uruchamia na polskim rynku produkcję pomp ciepła. Istniejąca fabryka Danfoss Sp. z o.o. w Grodzisku Maz., o powierzchni 5 tys. m. kw. stała się nowym miejscem produkcji pomp ciepła. Główne przyczyny wyboru Polski to kompetentny i dobrze wykształcony personel, wysoki stopień zorganizowania i przyszły potencjał rynku. W Grodzisku będą produkowane trzy typy pomp ciepła. Nowy zakład produkcyjny w Polsce odegra kluczową rolę w dostawach wysokiej jakości pomp ciepła na rozwijający się rynek europejski. Ponadto, istnieją plany dalszego rozwoju i wzrostu zatrudnienia. Uroczysta inauguracja produkcji odbyła się 5 grudnia na terenie Danfoss Sp. z o.o. Sprzedaż pomp ciepła w Polsce rozpocznie się na początku 2007 roku. Źródło: Danfoss Sp. z o.o.