Pracuję obecnie poza granicami Polski. Prowadzę małą działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii. W najbliższej przyszłości planuję powrót do kraju i otwarcie firmy deweloperskiej. Będę potrzebował środków pieniężnych na zakup działki, ewentualnie istniejącego już budynku mieszkalnego, a następnie na materiały budowlane abym mógł zbudować lub przebudować istniejący już dom oraz na robociznę. Nie zamierzam wynajmować firmy budowlanej, gdyż sam jestem w stanie pokierować budową. Czy istnieje jakaś możliwość pomocy z Unii na opisane przedsięwzięcie?

Niestety na dzień dzisiejszy nie ma dostępnych funduszy na inwestycje dla przedsiębiorstw, z uwagi na kończące się środki dla Polski na lata 2004-2006. Jednakże już od nowego roku będzie dostępna nowa pula funduszy, z których będzie można sfinansować planowane przez firmy przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy nie są znane szczegóły nowych programów operacyjnych, a jedynie ich ogólne zarysy. Pod koniec roku powinny być znane już wytyczne dla wnioskodawców, dlatego też wszelkie szczegóły będą dostępne dopiero późną jesienią.
Aktualne informacje na temat nowych funduszy zamieszczane są na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.funduszestrukturalne.gov.pl.

(2006.07.18, woj. lubelskie)