Przejścia instalacyjne w stropach i ścianach, przez które przeprowadzone są rury z materiałów palnych i niepalnych stanowią bardzo ważny element przegrody pożarowej. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia stwarzają one zagrożenie obniżenia wymaganej odporności ogniowej. W momencie wybuchu pożaru zabezpieczenia z tworzyw sztucznych natychmiast ulegają stopieniu. Powoduje to powstawanie dziur i nieszczelności w ścianie lub suficie, przez które ogień lub dym mogą się rozprzestrzeniać do sąsiadujących pomieszczeń czy stref pożarowych. Ogniotrwałe zabezpieczenie takich przejść przy zastosowaniu nowego produktu firmy ROCKWOOL - Otuliny CONLIT ALU może zapobiec wielu stratom.


Informacja prasowa - Warszawa 16.07.2009 r.Otulina CONLIT ALU
to produkt prosty w zastosowaniu, a jednocześnie niezwykle skuteczny. Główny składnik wyrobu stanowi niepalna skalna wełna mineralna. W trakcie ogrzewania materiału powyżej temperatury 2500C następuje jedynie odparowanie organicznego lepiszcza z górnych warstw produktu, natomiast odporność na działanie ognia i temperatur pożarowych przekracza nawet 10000C. Ponadto nowa otulina charakteryzuje się także najwyższymi klasami w zakresie wytwarzania dymu – s1 (produkt w zetknięciu z ogniem prawie nie wytwarza dymu) oraz płonących kropli – d0 (brak płonących kropli). Dzięki temu znakomicie nadaje się zarówno do izolacji rur z tworzyw sztucznych, jak i metalowych.
Wysoką jakość Otuliny CONLIT ALU potwierdza także jej popularność na rynku niemieckim, gdzie przykłada się bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa pożarowego domów i mieszkań. Z powodzeniem jest ona tam stosowana już od ponad 10 lat.
ROCKWOOL Polska posiada w swojej bogatej ofercie kompleksowy system rozwiązań przeznaczonych do biernej ochrony przeciwpożarowej w budownictwie o nazwie FIREPRO. Punktem wyjścia dla stworzenia tego rozwiązania stał się znany już od lat na rynku system CONLIT 150, który zapoczątkował specjalistyczne zabezpieczenia ogniowe kanałów wentylacyjnych
i oddymiających oraz konstrukcji stalowych. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom klienta, firma rozszerzyła swoją ofertę
o zabezpieczenia przejść instalacyjnych. Koncepcja nowej linii produktów FIREPRO zakłada systematyczne zwiększanie dostępnej oferty poprzez wprowadzanie na rynek kolejnych rozwiązań ogniochronnych.
System FIREPRO wyróżnia się sprawdzonymi i pewnymi rozwiązaniami materiałowymi i technologicznymi oraz jest w stanie kompleksowo zaopatrzyć realizowany obiekt w każdy rodzaj zabezpieczeń. Innym ważnym aspektem branym pod uwagę przy zakupie specjalistycznych wyrobów jest kompletna dokumentacja dopuszczająca produkt do obrotu, tzn. aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, atesty higieniczne.
Siła systemu FIREPRO tkwi w kompleksowości oferty oraz doświadczeniu firmy ROCKWOOL. Wprowadzenie Otuliny CONLIT ALU na polski rynek jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania inwestorów w zakresie bezpiecznych, ognioodpornych materiałów budowlanych.

Przepisy polskiego prawa budowlanego wymagają, aby instalacje przechodzące przez ściany i stropy spełniały najwyższe kryteria izolacji ogniowej, gdyż stwarzają one duże zagrożenie dla bezpieczeństwa pożarowego domu czy mieszkania. Biegnąc przez elementy konstrukcyjne budynku (ściany, stropy), tworzą nieszczelności, przez które podczas pożaru ogień
i dym szybko się rozprzestrzeniają. Ponadto rury z tworzyw sztucznych, pod wpływem wysokich temperatur, natychmiast się topią, dodatkowo przyczyniając się do gwałtownego przenoszenia się ognia. Dlatego ich ogniotrwałe zabezpieczenie, np. za pomocą Otuliny CONLIT ALU jest niezwykle ważne i może zapobiec wielu stratom
– mówi Agnieszka Lisikiewicz, Manager Projektu – Izolacje techniczne ROCKWOOL Polska.

Także w przypadku rur metalowych konieczna jest ich odpowiednia ochrona. Ponieważ doskonale przewodzą one ciepło i szybko się nagrzewają, mogą łatwo doprowadzić do zapalenia się innych materiałów znajdujących się w pobliżu
– dodaje ekspert ROCKWOOL.

Wymagane grubości i długości izolacji z Otuliny CONLIT ALU dla rur z tworzyw sztucznych: