Jedną z przyczyn ocieplania się klimatu Ziemi jest dynamiczny rozwój gospodarczy, a w szczególności wykorzystywanie na szeroką skalę paliw kopalnych jako głównego źródła energii. Powodowany w ten sposób wzrost temperatury atmosfery niesie ze sobą wiele negatywnych zmian o charakterze globalnym. Zgodnie z dostępnym na nowej stronie www.6paliwo.pl raportem „Chroń klimat: oszczędzaj energię, ocieplaj budynki” opracowanym przez Ecofys Polska na zlecanie Rockwool Polska, do końca XXI wieku temperatura na Ziemi może wzrosnąć od 2,0 do nawet 6,4oC.


Informacja prasowa - Warszawa 20.10.2008 r.
Już teraz obserwujemy zjawiska przyrodnicze będące rezultatem ocieplenia klimatu, np. częściej występujące susze lub powodzie czy większa liczba cyklonów tropikalnych. Dalszy wzrost temperatury atmosfery ziemskiej spowoduje ich nasilenie, a w konsekwencji katastrofalne skutki dla całej ludzkości.
Zmiany klimatyczne będą także wpływać na światową gospodarkę. Zgodnie z raportem - wzrost temperatury atmosfery ziemskiej o 4oC może spowodować obniżenie się produktu światowego brutto od 1 do 5%.
W celu zapobiegania zmianom klimatu rządy wielu państw na świecie starają się wypracować wspólne stanowisko w tej kwestii. Przykładem międzynarodowego porozumienia dotyczącego globalnego ocieplenia jest m.in. protokół z Kioto zawarty w 1997 roku, który zobowiązuje jego sygnatariuszy do redukcji emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. Najwięcej zanieczyszczeń pochodzi bowiem z sektorów gospodarczych, przede wszystkim z produkcji energii, przemysłu i transportu. W tym obszarze można jednak podjąć skuteczne działania przyczyniające się do ograniczenia emisji gazów, polegające m.in. na poprawie efektywności użytkowania energii w budynkach czy lepszym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
W Polsce znaczny potencjał oszczędności energii, a tym samym ochrony klimatu, związany jest także
z efektywnym gospodarowaniem energią w budynkach. Według raportu Ecofys - zużywają one obecnie aż 40% całej wykorzystywanej w kraju energii, z czego 70% przypada na ich ogrzewanie. Tymczasem poprawa efektywności cieplnej budynków może skutkować zmniejszeniem krajowego zużycia energii o ponad 10%.
Istnieje wiele możliwości racjonalnego gospodarowania energią potrzebną do ogrzania budynków. Najważniejsze z nich to przede wszystkim: dobra izolacja cieplna, efektywne wykorzystanie energii oraz czerpanie jej ze źródeł odnawialnych. Rozwiązania tego typu, dostępne dla każdego, nie tylko przyczyniają się do ochrony klimatu, ale także powodują znaczne obniżenie rachunków za ogrzewanie.
Raport „Chroń klimat: oszczędzaj energię, ocieplaj budynki” dostępny jest na stronie www.6paliwo.pl. Zachęcamy do wejścia na nowy serwis poświęcony nie tylko zmianom klimatycznym, ale również znaczeniu efektywnych energetycznie budynków w zmniejszaniu zużycia energii i emisji CO2.
„Chroń klimat: oszczędzaj energię, ocieplaj budynki” jest drugą publikacjtowanągotowaną na zlecenie Rockwool Polska, mającą na celu edukację społeczeństwa w zakresie racjonalnego wykorzystania energii, przede wszystkim w budownictwie. Dotychczas na potrzeby firmy został także opracowany, przy współpracy z TNS OBOP, raport „Polacy o oszczędzaniu energii” przedstawiający stan wiedzy Polaków na temat energooszczędności. W przygotowaniu jest już trzecia publikacja „Szóste Paliwo – Polacy o oszczędzaniu energii w budownictwie – architekci, inwestorzy”. Tym razem badane są opinie inwestorów, deweloperów i architektów na temat inwestowania w energooszczędne budownictwo.


Rockwool Polska Sp. z o.o.
należy do Grupy Rockwool - światowego lidera w produkcji skalnej wełny mineralnej. Firma specjalizuje się w dostarczaniu produktów, systemów i rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej, akustyki
i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Grupa Rockwool posiada 70-letnie doświadczenie, a ponad 8000 pracowników w przeszło 35 krajach obsługuje klientów na całym świecie.
Rockwool Polska działa od 1993 roku i wytwarza wysokiej jakości produkty ze skalnej wełny mineralnej w dwóch fabrykach – w Cigacicach i Małkini. Od początku istnienia firmy Grupa Rockwool zainwestowała w Polsce ponad 800 mln zł w proces technologiczny i instalacje proekologiczne. W 2003 roku Rockwool Polska otrzymał certyfikat potwierdzający,
że system zarządzania jakością stosowany w firmie spełnia wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2000.
O wysokiej jakości produktów Rockwool świadczą liczne nagrody przyznane im za innowacyjność i efektywność – m.in. Złoty Medal Targów Budma 2006 za płytę Megarock do ociepleń poddaszy, „Izolacja Roku 2006” za samoprzylepną matę Klimafix do izolacji przewodów wentylacyjnych, „Izolacja Roku 2005” za system ociepleń ścian zewnętrznych Ecorock Max, „Izolacja Roku 2004” za System Zabezpieczeń Ognioochronnych FirePro czy "Produkt Przyjazny Architekturze" dla systemu płyt spadkowych ocieplających dachy płaskie Dachrock SPS.
Rockwool Polska przykłada także dużą uwagę do ochrony środowiska naturalnego. Firma dwukrotnie została uhonorowana tytułem „Lider Polskiej Ekologii” - po raz pierwszy w 2001 r. w kategorii „Przedsiębiorstwo” za produkcję prowadzoną z poszanowaniem środowiska naturalnego, natomiast w 2003 r. w kategorii „Wyrób” za wyjątkowe ekologiczne walory wytwarzanych produktów. W roku 2007 Rockwool Polska został laureatem międzynarodowej nagrody „The Green Apple Award”, dzięki projektowi „Szóste Paliwo – energooszczędne rozwiązania Rockwool”.