Zarządcy budynków są przyzwyczajeni do zaciskania pasa i redukcji wydatków, gdy rozpoczyna się planowanie budżetu na nowy rok.


Tej zimy wielu właścicielom biznesów przyjdzie zmierzyć się z dwoma mniej spodziewanymi i wielce niekorzystnymi uwarunkowaniami. Należy do nich pogłębiający się kryzys finansowy i ekonomiczny zataczający coraz większe kręgi w każdym niemal regionie świata oraz zmieniające się stale ceny energii elektrycznej. Obniżanie kosztów idzie w parze z ekonomicznymi perturbacjami i większość firm będzie szukać tej zimy większych niż dotychczas oszczędności.


Można mówić o pewnej ironii, gdyż zarządy budynków, które często narażone są na najbardziej drastyczne cięcia budżetowe, mają tej zimy największy potencjał bycia „rentownymi”.
Zużycie energii stanowi jeden z elementów działania budynku, które z powodzeniem można monitorować oraz poddawać ścisłej kontroli. Wprowadzenie chociażby automatycznej regulacji zmian temperatury w pomieszczeniach budynku między dniem, kiedy pomieszczenia są uzytkowane a nocą, kiedy są puste, pozwala na redukcje zużycia energii elektrycznej lub cieplnej nawet o kilkanaście procent.
W okresie szybko rozwijającej się ekonomi i czasu wysokich zysków wyżej wymienione posunięcia są często ignorowane. Jednakże w okresie spadku zysków i konieczności „zaciśnięcia pasa” okazuje się, że energooszczędne podejście do tego typu zagadnień procentuje i to w dużym stopniu.


Ceny oleju i paliw są tej zimy dużym, ale pozytywnym zaskoczeniem. Według spekulacji, ich cena miała osiągnąć poziom 150 lub więcej dolarów za baryłkę, podczas gdy w tej chwili kształtuje się w granicach 60-70 dolarów. To dobra wiadomość dla zarządców budynków.
Niższe ceny paliw będące ubocznym produktem recesji, stanowią obenie jeden z niewielu świetlanych punktów dla firm i nie powinny być niezauważone przez właścicieli budynków. Oszczędności poczynione tej zimy na paliwie powinny zostać wykorzystane do takich celów jak chociażby modernizacja systemów technicznych budynku, pozwalająca na uzyskanie znacznych i długoterminowych oszczędności energii związanych ze zwiększeniem wydajności i niezawodności pracy urządzeń. Często nie chodzi tutaj o wielkie inwestycje, lecz proste i sprawdzone rozwiązania.


Istotny punkt stanowi utrzymanie systemów budynku w należytym stanie technicznym. Odkładanie przeglądów technicznych lub modernizacji urządzeń przynosi w efekcie końcowym straty zamiast zysków. Wynika to z faktu, iż nieodpowiednio konserwowane urządzenia nie tylko częściej ulegają awariom, ale awarie te mogą być poważniejsze, zaś przestoje dłuższe i bardziej kosztowne. Do tego należy pamiętać, iż nieodpowiednie lub nieregularne konserwacje maszyn i urządzeń wpływają na ich żywotność a konieczność ich wymiany może nieść ze sobą koszty znacznie przewyższające te, niezbędne do prowadzenia planowych prac remontowych czy przeglądów technicznych.
Aby uchronić maszyny i urządzenia przed tego typu problemami, należy bezwzględnie przestrzegać sugestii producenta lub dystrybutora, dotyczących przeglądów technicznych. Warto zwrócić uwagę, że to właśnie Producent zna swoje urządzenia „od podszewki” i zawsze rekomenduje rozwiązania optymalne dla swoich urządzeń. Podsumowując, należy przypomnieć o tym, że niezmiernie ważny element stanowi regularne przeglądanie jak i uzupełnianie książek technicznych urządzeń i obiektu. Pozwala to na precyzyjne dostosowanie planów serwisowych i przeglądów do aktualnych potrzeb i wymagań danych urządzeń oraz pozwala na uniknięcie poważniejszych uszkodzeń systemów w wyniku zaniedbań związanych z brakiem konserwacji.

PLAN DZIAŁANIA

Zacznijmy od analizy tego, co znajduje się na terenie budynku. Skatalogowanie informacji o stanie technicznym, przeglądach i wieku poszczególnych urządzeń pozwoli na odpowiednie zaplanowanie strategii konserwacji lub wymiany starzejących się lub nieekonomicznych systemów budynku.
Należy jednocześnie opracować listę czynności, które muszą zostać wykonane, aby poszczególne systemy techniczne budynku działały nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim wydajnie. W przypadku okresu, w którym firma boleśniej odczuwa efekty kryzysu finansowego, należy przeprowadzić dokładna analizę systemów i ocenić, które zadania związane z przeglądami, naprawami lub wymianą sprzętu są absolutnie priorytetowe i umożliwią bezawaryjne działanie systemów a które mogą zostać odłożone na później, gdy firma otrząśnie się z efektów kryzysu ekonomicznego. Zawsze należy jednak pamiętać o tym, aby lista rekomendowanych lub wymaganych prac konserwatorskich była realizowana zgodnie z harmonogramem. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji kryzysowych w przypadku awarii i konieczności naprawy sprzętu.
Na co zwrócić szczególną uwagę w okresie zimowym?

• Kontroluj natężenie ruchu i użytkowania pomieszczeń.
Warto zaplanować narady, konferencje I inne spotkania biznesowe tak, aby odbywały sie w możliwie mniejszych pomieszczeniach. To pozwoli na ogrzewanie mniejszych powierzchni i mniejsze zużycie oświetlenia – a co za tym idzie, prądu.

• Analizuj warunki pogodowe.
Ustawienie oświetlenia, jego natężenia oraz godzin pracy może przynieść tak straty jak i zyski. Opracuj skuteczny plan oświetlenia pomieszczeń i konsekwentnie realizuj politykę oszczędzania światła – a co za tym idzie, energii – w pomieszczeniach mniej lub niewykorzystywanych. Skutecznym rozwiązaniem mogą być tutaj detektory ruchu oraz programatory włączania/wyłączania świateł. Zwróć uwage na kwestie techniczne ogrzewania pomieszczeń w zimowych warunkach pogodowych

• Zwróć uwagę na urządzenia konsumujące duże ilości prądu.
W biurach często podłączane są do gniazdek liczne urządzenia niezwiązane z pracą systemów budynku. Należą do nich na przykład indywidualne czajniki do herbaty czy kawy. Wystarczy zakupić jedno większe urządzenie obsługujące cały pokój lub biuro, aby zużycie energii zmniejszyło się nawet o kilkadziesiąt procent. Nie zapominaj o edukacji! Informuj na bieżąco użytkowników powierzchni biurowych o możliwościach i sposobach oszczędzania energii.

• Wyeliminuj strefy zimna i gorąca.
Powstawanie stref zimna i ciepła w budynkach użytkowych wpływa niekorzystnie nie tylko na zużycie energii, ale przede wszystkim na komfort użytkowników. Warto zadbać o odpowiedni przepływ strumieni powietrza oraz ustawić i zaprogramować odpowiednio termostaty, które pozwolą utrzymać optymalne i stałe warunki nagrzania i przepływu powietrza przez pomieszczenia
Recesja gospodarcza, to czas niepewności i podejmowania wielu trudnych decyzji, mających na celu utrzymanie płynności działania firmy. Szczególnie w takim okresie, należy opracować racjonalny plan działań, które nie tylko pozwolą przetrwać ten okres, ale również zapobiegną znacznym stratom finansowym. To trudne i odpowiedzialne, ale możliwe do wykonania zadanie…
Autor: Paweł Markiton, TRANE Polska