COU24-A-MP Belimo to rozwiązanie umożliwiające zoptymalizowanie zużycia energii w systemach ze zmiennym oraz ze stałym przepływem objętościowym, przeznaczonych do wentylacji pomieszczeń.
Głównymi czynnikami decydującymi o energii
zużywanej przez wentylatory są przepływ objętościowy
oraz jego przesyłanie.
W przypadku konwencjonalnych, sterowanych
ciśnieniem systemów, ciśnienie nawiewu dobiera
się w taki sposób, aby podczas pracy przy pełnym
obciążeniu umożliwić dostarczenie wystarczającej
ilości powietrza do najniekorzystniej położonego
regulatora VAV. Pozostałe regulatory VAV, do których
jest dostarczana nadmierna ilość powietrza, muszą
eliminować nadmiar energii, tzn. nadciśnienie poprzez
zamykanie przepustnic. Urządzenia te często pracują
w najbardziej niekorzystnych warunkach – ze względu
na charakterystykę sterowania, poziom hałasu oraz
straty ciśnienia.
Największe straty energii występują przy częściowym
obciążeniu, które często występuje przez większość
czasu pracy systemu VAV.
Przy użyciu optymalizatora COU24-A-MP system jest sterowany przez regulator prędkości wentylatora – odpowiednio do bieżących sygnałów żądań – przy optymalnym położeniu przepustnic. Celem regulacji jest utrzymanie możliwie najmniejszej straty ciśnienia w regulatorach VAV. Dzięki temu można trwale zmniejszyć koszty eksploatacji poprzez zmniejszenie prędkości obrotowej wentylatora. Informacje o położeniu przepustnic w każdym z regulatorów VAV są rejestrowane, przesyłane po szynie MP do regulatora prędkości wentylatora i wykorzystywane jako zmienna sterująca do ustalenia prędkości wentylatora sterowanego przez przetwornicę częstotliwości.
Dzięki tej metodzie, opartej na szynie MP firmy Belimo, można uzyskać do 50% oszczędności energii
w porównaniu do systemów konwencjonalnych, w których prędkość wentylatorów jest sterowana na
podstawie ciśnienia w kanałach powietrznych.
Optymalizator ma zastosowanie w systemach ze zmiennym lub stałym przepływem objętościowym, przeznaczonych do wentylowania pomieszczeń, z wentylatorami sterowanymi przy użyciu przetwornicy częstotliwości.
Regulacja prędkości wentylatora jest skuteczną metodą spełnienia wymagań dyrektywy
Unii Europejskiej 2002/91/EC dotyczącej jakości energetycznej budynków oraz norm
opracowanych w celu jej zaimplementowania (np. w Niemczech DIN V 18599), a także pozwala na trwałe obniżenie kosztów eksploatacji.
Ogromny potencjał oszczędności energii
jest gwarancją szybkiej amortyzacji kosztów
rozwiązania opartego na regulacji prędkości
wentylatora.
Więcej szczegółów dot. optymalizatora COU24-A-MP na stronie www.belimo.pl