Regulacja prędkości wentylatora jest skuteczną metodą spełnienia wymagań dyrektywy Unii Europejskiej 2002/91/EC dotyczącej jakości energetycznej budynków oraz norm opracowanych w celu jej zaimplementowania (np. w Niemczech DIN V 18599), a także pozwala na trwałe obniżenie kosztów eksploatacji.


COU24-A-MP Belimo to rozwiązanie umożliwiające zoptymalizowanie zużycia energii w systemach ze zmiennym oraz ze stałym przepływem objętościowym, przeznaczonych do wentylacji pomieszczeń.


Głównymi czynnikami decydującymi o energii
zużywanej przez wentylatory są przepływ objętościowy
oraz jego przesyłanie.
W przypadku konwencjonalnych, sterowanych
ciśnieniem systemów, ciśnienie nawiewu dobiera
się w taki sposób, aby podczas pracy przy pełnym
obciążeniu umożliwić dostarczenie wystarczającej
ilości powietrza do najniekorzystniej położonego
regulatora VAV. Pozostałe regulatory VAV, do których
jest dostarczana nadmierna ilość powietrza, muszą
eliminować nadmiar energii, tzn. nadciśnienie poprzez
zamykanie przepustnic. Urządzenia te często pracują
w najbardziej niekorzystnych warunkach – ze względu
na charakterystykę sterowania, poziom hałasu oraz
straty ciśnienia.
Największe straty energii występują przy częściowym
obciążeniu, które często występuje przez większość
czasu pracy systemu VAV.
Przy użyciu optymalizatora COU24-A-MP system jest sterowany przez regulator prędkości wentylatora – odpowiednio do bieżących sygnałów żądań – przy optymalnym położeniu przepustnic. Celem regulacji jest utrzymanie możliwie najmniejszej straty ciśnienia w regulatorach VAV. Dzięki temu można trwale zmniejszyć koszty eksploatacji poprzez zmniejszenie prędkości obrotowej wentylatora. Informacje o położeniu przepustnic w każdym z regulatorów VAV są rejestrowane, przesyłane po szynie MP do regulatora prędkości wentylatora i wykorzystywane jako zmienna sterująca do ustalenia prędkości wentylatora sterowanego przez przetwornicę częstotliwości.
Dzięki tej metodzie, opartej na szynie MP firmy Belimo, można uzyskać do 50% oszczędności energii
w porównaniu do systemów konwencjonalnych, w których prędkość wentylatorów jest sterowana na
podstawie ciśnienia w kanałach powietrznych.
Optymalizator ma zastosowanie w systemach ze zmiennym lub stałym przepływem objętościowym, przeznaczonych do wentylowania pomieszczeń, z wentylatorami sterowanymi przy użyciu przetwornicy częstotliwości.
Zalety:
• oszczędność energii – obniżenie o maks. 50% energii zużywanej przez wentylatory dzięki zmniejszeniu
spadku ciśnienia na regulatorach VAV znajdujących się za wentylatorem,
• niższe koszty – nie jest potrzebna regulacja ciśnienia powietrza nawiewanego oraz wywiewanego,
• ograniczenie prac montażowych – do wykonywania połączeń 3-przewodowej szyny MP używa się standardowych
kabli,
• łatwiejszy rozruch – ponieważ nie trzeba uruchamiać elementów do regulacji ciśnienia,
• wygoda użytkowania – dzięki obniżeniu hałasu spowodowanego przepływem powietrza. Niższe
ciśnienie nawiewu przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu spowodowanego przepływem powietrza
przez boksy VAV oraz system kanałów,
• zwiększona niezawodność działania – straty ciśnienia spowodowane zanieczyszczeniem filtrów są
kompensowane automatycznie. Do przeszłości odchodzą skargi, takie jak „system nie dostarcza
wystarczającej ilości powietrza”,
• optymalny stosunek kosztu do korzyści – inwestycja zwraca się nawet w przypadku małych i średnich
budynków,
• szeroki wybór konfiguracji systemu – na przykład:
– system ze stałym przepływem objętościowym: przełączanie strumienia objętościowego Vmin / Vmax
przez czujkę ruchu,
– system ze zmiennym przepływem objętościowym: sterowanie zgodnie z zapotrzebowaniem przy
użyciu pomieszczeniowego regulatora temperatury CR24-B1,
– system ze zmiennym przepływem objętościowym: sterowanie zgodnie z zapotrzebowaniem przy
użyciu regulatora systemu DDC,
– system mieszany ze zmiennym/stałym przepływem objętościowym,
• możliwość stosowania w nowych systemach, przy modernizacji/optymalizacji oraz remontach dotychczasowych
systemów,
• łatwy montaż i rozruch – dzięki ustawieniom fabrycznym, wyświetlaczowi LCD oraz sterowaniu samoadaptacyjnemu.
Regulatory Belimo VAV-Compact są wyposażone w interfejs szyny MP, dzięki czemu regulowanie
prędkości wentylatora może odbywać się w urządzeniach sterujących ze zintegrowanym interfejsem
szyny MP. W takim przypadku funkcja optymalizatora musi być realizowana przez oprogramowanie
urządzenia sterującego. Ewentualnie, optymalizator COU24-A-MP można zintegrować z takimi systemami
sterowania, dzięki czemu zostanie odciążone urządzenie sterujące.
Urządzenia sterujące ze zintegrowanym interfejsem szyny MP są oferowane przez różnych producentów
sterowników DDC / PLC.
Do pobrania: karta katalogowa optymalizatora COU24-A-MP w jęz. polskim
Źródło: BELIMO Siłowniki S.A.