Firma Kutzner + Weber oferuje urządzenia przynoszące realne oszczędności - klapy spalinowe służące do zamykania przewodu kominowego odprowadzającego spaliny z urządzeń opalanych gazem lub olejem w okresach przerw w pracy kotła.Problem wychłodzenia urządzeń grzewczych na skutek przepływu powietrza wywołanego ciągiem kominowym, staje się szczególnie istotny w przypadku wysoko zautomatyzowanych, nowoczesnych kotłów o małej pojemności wodnej. Niekontrolowane wychłodzenie wody w kotle jest przyczyną: - zwiększenia zużycia paliwa z powodu konieczności ponownego nagrzania wody w instalacji; - nierównomiernej charakterystyki pracy kotła, związanej z czasem ponownego nagrzewania urządzenia; - szybkiego zużycia kotła na skutek korozji, wynikającej z kondensacji spalin na ściankach wymiennika. Źródło: www.bezpiecznydom.com.pl