Fläkt Bovent Spółka z o.o. z siedzibą w Ołtarzewie z przykrością informuje, że w ostatnich dniach został ujawniony proceder działania na szkodę Fläkt Bovent Spółka z o.o., w którym prawdopodobnie aktywnie uczestniczył jeden z pracowników Spółki.

Oświadczenie firmy Fläkt Bovent Sp. z o.o.

 Polska jest istotnym rynkiem z punktu widzenia Grupy Fläkt Woods i zaistniała sytuacja będzie wymagała jeszcze większego zaangażowania kierownictwa Grupy, aby działalności spółki oparta była o opracowany i obowiązujący wewnętrzny Kodeks Etyki w Biznesie. W tym kontekście, rozpoczynamy rekrutację na stanowisko „Business Area Fire Application Manager”, aby kontynuować rozwój rynkowy zarówno na rynku polskim, jak również w Europie Wschodniej.

W związku z powyższym Fläkt Bovent Spółka z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się wszelkich osób, które mają informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zawieraniu umów i wyborze ofert przez Spółkę, z jakimi się Państwo kiedykolwiek spotkaliście, w związku ze współpracą ze Spółką na przestrzeni ostatniego roku.


Ponadto Spółka informuje, że w dniu 3 listopada 2014 r. zakończyła współpracę z Panem Włodzimierzem Łąckim zatrudnionym na stanowisku Dyrektor ds. Wentylacji Pożarowej.

Wobec tego Pan Włodzimierz Łącki utracił prawo do prowadzenia jakichkolwiek rozmów, negocjacji oraz składania oświadczeń w imieniu Spółki. Nową osobą, która będzie kontynuowała wszelkie projekty prowadzone wcześniej przez ww. osobę jest Pani Beata Graniczna.Piotr Dałek – prezes Fläkt Bovent Sp. z o.o.
Herve Trellu - Senior Vice President Fläkt Woods Group