W trakcie produkcji, pakowania,
przesypywania czy sortowania
materiałów sypkich,
proszków, granulatów, przypraw,
cukru i innych wyrobów
podatnych na działanie wilgoci,
właściwy klimat pomieszczenia
w którym wykonuje się w/w
prace odgrywa bardzo ważną
rolę. Podstawowe znaczenie ma
utrzymanie właściwej temperatury
oraz wilgotności względnej.
Zazwyczaj parametr temperatury
20 + 2°C jest wystarczający.
Wilgotność względna waha się
w granicach od 20% do 50%,
w zależności od stopnia higroskopijności
produkowanego
czy pakowanego produktu.
Kompletny układ klimatyzacji
pomieszczeń musi również
zapewnić doprowadzenie świeżego
powietrza na potrzeby
pracujących tam ludzi. W wielu
wypadkach dodatkowym problemem
są instalacje odpylające
usuwające sporą część powietrza
na zewnątrz. Wszystkie
te uwarunkowania muszą być
spełnione, przy projektowaniu i
dostawach układów klimatyzacji
przemysłowej.
Producenci wyrobów higroskopijnych
wielokrotnie przerywają
produkcję na okres upałów
czy podwyższonej wilgotności
względnej powietrza. Prowadzi
to do ewidentnych strat związanych
z spadkiem wydajności
produkcji, wycofywaniem
zamówień od potencjalnych
klientów, wreszcie obniżeniem
zysków. Kalkulacje wykonane
przez firmy, w których DST Polska
zamontowała systemy osuszania
i chłodzenia powietrza
wykazują że koszt inwestycji
potrafią zwrócić się w ciągu 10
–18 miesięcy, w zależności od
rodzaju produkowanych produktów.
Kontrola wilgotności powietrza
może wyeliminować negatywne
oddziaływanie zmian
pogody na szereg produktów
spożywczych. Poniżej podano
kilka przykładów:

Wyroby cukiernicze
– właściwa
wilgotność względna jest
niezbędna w procesie powlekania
cukierków. Zbyt wysoka
wilgotność powoduje lepkość
cukierków oraz utrudnienia w ich
pakowaniu przez przywieranie
do urządzeń pakujących. Wykorzystanie
suchego powietrza
w procesie chłodzenia czekolady
i wyrobów czekoladowych
umożliwia redukcję czasu chłodzenia
oraz zapobiega skraplaniu
wilgoci na produktach i na
urządzeniach.

Ser
- kontrola wilgotności jest
bardzo ważna w procesie dojrzewania
sera. W celu uzyskania
najlepszej jego jakości wilgotność
powietrza obok właściwej
temperatury ma decydujące
znaczenie.

Pieczywo
- poszczególne
etapy produkcji chrupkiego pieczywa
wymagają kontroli wilgotności
powietrza. Suche powietrze
może zostać dostarczone
zarówno w procesie fermentacji,
jak i w końcowym etapie suszenia.
Jakość produktu finalnego
utrzymana jest ponadto przez
kontrolę wilgotności w procesie
pakowania.

Ryby
- suszenie ryb powietrzem
przed ich wędzeniem,
zapobiega późniejszej utracie
wilgotności podczas procesu
wędzenia.

Cukier
- cukier w wilgotnych
warunkach może ulec zepsuciu
lub skawaleniu. W procesie przechowywania
należy utrzymywać
wilgotności 50% RH, natomiast
przy składowaniu w silosie
i transporcie pneumatycznym
wilgotność powinna być poniżej
35%RH.
Osuszacze powietrza DST są
tak zaprojektowane i przygotowane,
aby pomagać w rozwiązywaniu
problemów związanych
z nadmierną wilgotnością. Z racji
tego, że DST zajmuje się osuszaniem
powietrza od kilkunastu
lat, stał się ekspertem w tej
dziedzinie. Dzięki rozległej wiedzy
połączonej z infrastrukturą,
jaką dysponuje stał się niekwestionowanym
liderem na rynku
osuszaczy, będąc w stanie zaproponować
klientom najlepsze
z możliwych rozwiązań.

Marek Mańkowski - DST Polska Sp. z o.o.
Źródło: IGLOTECH news 07/2008