Opracowany przez DryKor system chłodzenia i osuszania powietrza polega na obróbce pierwotnego źródła wilgoci tj. świeżego powietrza. System ten jest szczególnie przydatny dla rozwiązywania problemów wynikających ze wzrostu wilgoci w chłodzonym powietrzu wewnętrznym.

Osuszacze mogą współpracować z urządzeniami typu roof-top lub jako samodzielne wolnostojące jednostki, które bardzo szybko osiągają wyznaczoną temperaturę i wilgotność z mniejszym zużyciem energii. Dodatkowo wyroby DryKor obniżając jednocześnie i temperaturę i wilgotność mogą z powodzeniem zastąpić klimatyzatory zarówno w ciepłym jak i chłodnym, wilgotnym klimacie, w którym klimatyzacja stosowana jest tylko do osuszania.
Ponadto instalując osuszacze DryKor można zmniejszyć wydajności pozostałych urządzeń klimatyzacyjnych, co pozwala na obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
Urządzenia DryKor mają dodatkową zaletę polegającą na poprawieniu jakości powietrza wewnętrznego przy kontrolowanym obniżeniu wilgotności z jednoczesnym obniżeniem kosztów eksploatacji.
Jak działa osuszacz?
Opracowany przez DryKor proces obróbki powietrza wykracza poza zwykłe osuszanie i schładzanie powietrza. Jest to jedyny system, który nie tylko osusza powietrze ale jednocześnie je chłodzi bez dodatkowego wyposażenia. Na proces składają się trzy odrębne operacje – odbiór ciepła (odczuwalnego i utajonego), pompowanie i regeneracja.


Osuszanie i chłodzenie
W procesie odbioru ciepła, zimny, stężony roztwór chlorku litu jest podawany na wymiennik ociekowy (w formie plastra miodu) wykonany z celulozy. Spływając po wymienniku tworzy błonę, przez którą przetłaczany jest strumień powietrza zewnętrznego (obrabianego). Zimny, stężony roztwór chlorku litu w kontakcie z przepływającym powietrzem powoduje obniżenie jego temperatury z jednoczesnym pochłanianiem wilgoci. Proces absorpcji wody z powietrza powoduje ogrzanie i rozcieńczenie chlorku litu. W rezultacie powietrze za wymiennikiem jest suchsze i chłodniejsze. Następnie powietrze jest tłoczone do systemu klimatyzacyjnego, gdzie przed dostarczeniem do pomieszczeń może być, jeśli jest to konieczne bardziej dochłodzone.
Regeneracja
W czasie chłodzenia i osuszania powietrza roztwór chlorku litu podgrzewa się i rozcieńcza. W celu ponownego jego użycia musi on zostać zregenerowany tj. przywrócony do poprzedniego stanu. W tym celu roztwór jest pompowany na filtr i następnie drugi wymiennik (regenerujący) takiego samego typu. Odebrane wcześniej ciepło przekazywane jest poprzez pompę ciepła do wymiennika regenerującego. Ciepło to jest niezbędne do wstępnego podgrzania chlorku litu. Podgrzany lecz wciąż jeszcze rozcieńczony roztwór chlorku litu podawany jest na wymiennik ociekowy, gdzie analogicznie spływając po jego powierzchni tworzy błonę, przez którą przepływa powietrze zewnętrzne (tzw. strumień wymiatający). Do tego strumienia uwalniane jest z roztworu ciepło oraz woda, które wraz z powietrzem usuwane są na zewnątrz. W rezultacie roztwór chlorku litu powraca do stanu początkowego i po przepompowywaniu na pierwszy wymiennik obieg ulega zamknięciu.
Dane techniczne:


Korzyści ze stosowania systemu DryKor
Poprawa jakości powietrza wewnętrznego poprzez:
• osuszanie
• chłodzenie
• filtrowanie
• dezynfekcję
Zalety:
Powietrze jest pozbawiane do 94% mikroorganizmów, pleśni, bakterii oraz do 77% cząsteczek większych niż 5 μm
Ochrona przed grzybami i pleśnią
Ciągłe, niezależne od temperatury sterowanie procesem
Dostarczanie obrobionego świeżego powietrza z możliwością uzyskania nadciśnienia, co zapobiega niekorzystnej infiltracji
Kształtuje komfortowe warunki z optymalnym poziomem wilgotności bez zbędnego obniżenia temperatury – istotne podczas wentylacji basenów
Obniżenie kosztów eksploatacji budynku i zapewnienie większego komfortu poprzez wyeliminowanie przechłodzenia, a więc wtórnego ogrzewania
W odróżnieniu od zwykłej klimatyzacji, której sprawność maleje przy wzroście obciążenia - im wyższe obciążenie ciepłem i wilgotnością tym większa sprawność osuszaczy DryKor
Zwiększenie wydajności istniejącego systemu chłodzenia
Pozwala na zastosowanie mniejszych jednostek chłodniczych
Utrzymuje kanały wentylacyjne bez zawilgocenia
Nie powoduje powstawania skroplin! Nie ma potrzeby instalowania układu odprowadzenia kondensatu
Możliwość wbudowania w istniejący system wentylacji lub do realizacji „pod projekt”
Modularna konstrukcja daje możliwość zestawiania dowolnej liczby jednostek w celu zwiększenia stopnia osuszania i/lub zwiększenia strumienia obrabianego powietrza
Bezpieczna dla wyposażenia pomieszczeń
Przyjazne dla środowiska – poprzez zmniejszenie zastosowania freonów i mniejszego zużycia energii
Urządzenia DryKor są konkurencyjne cenowo.
Wyroby DryKor mają dodatkową zaletę – kontrolując wilgotność poprawiają jakość obrabianego powietrza, przy zmniejszeniu wydatków na energię.
Na całość produkcji DryKor składają się trzy serie osuszaczy.
Najmniejsza jednostka o symbolu RCC (Residential Comfort Conditioner), służy do podnoszenia komfortu w rezydencjach, pensjonatach, mieszkaniach, biurach, klinikach, a także do zabezpieczania prywatnych kolekcji, archiwów, bibliotek… Jak wszystkie osuszacze DryKor RCC ogrzewa/chłodzi, osusza i filtruje powietrze jednocześnie pozbawiając je mikroorganizmów i mechanicznych zanieczyszczeń. Oprócz podstawowej funkcji osuszania z powodzeniem pełni rolę samostojącego, w pełni zautomatyzowanego, przenośnego (opcjonalnie na rolkach) klimatyzatora z niezależnym sterowaniem wilgotnością i temperaturą.

Parametry techniczne DryKor RCC:

Wydajności dla temp. 30 °C i wilgotności względnej 70%
Jednostki o średnich wydajnościach od 4,0 do 9,5 litra/h reprezentuje seria DL (DryLine).

Zastosowanie jednostek tej serii jest analogiczne jak w przypadku osuszacza RCC. Większe możliwości pozwalają oczywiście na obsługę większych kubatur z pomieszczeniami basenów włącznie oraz współpracę lub wspomaganie istniejącego układu klimatyzacji.
Parametry techniczne osuszaczy tej serii podane są w tabelce poniżej.
Gabaryt DL-500: 960×530×910 mm
Gabaryt DL-1000: 1260×530×910 mm

Seria UDT (Universal DryTop) to duże jednostki mogące odprowadzić od 5 do 66,6 litrów wilgoci w ciągu godziny. Zazwyczaj instalowane są jako układy wspomagające zasadniczą klimatyzację. Można je dobudować do istniejącej centrali klimatyzacyjnej lub roof-topu, ale mogą też być niezależnymi układami kontrolującymi temperaturę i wilgotność. Znajdują one szerokie zastosowanie w takich obiektach jak szkoły, supermarkety, składy, restauracje, szpitale, hotele, biblioteki, teatry, kościoły, laboratoria, hale produkcyjne, baseny, centra sportowe, muzea, budynki biurowe i użyteczności publicznej a także w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, tworzyw sztucznych i innych…
Oszczędność energii w stosunku do osuszania tradycyjnego sięga do 60%.


Parametry techniczne UDT DryKor:

Porównanie metod osuszania
Na wykresie przedstawiono porównanie zapotrzebowanie na energię dla trzech metod osuszania powietrza. W przypadku powietrza świeżego, które zawiera 60% ciepła odczuwalnego i 40% ciepła utajonego, tradycyjny osuszacz, działający na zasadzie klimatyzatora jest zdolny do odebrania 75-80% ciepła odczuwalnego i 20-25% ciepła utajonego. Urządzenia firmy DryKor w tych samych warunkach odbierają tylko 20% ciepła odczuwalnego i aż 80% ciepła utajonego. Wymienniki obrotowe z odzyskiem wilgoci wymagają wtórnego dochłodzenia obrabianego powietrza w celu odebrania ciepła dostarczonego w celu zmniejszenia zawartości wilgoci.
Podany przykład wyraźnie uwidacznia korzyści płynące ze stosowania technologii DryKor. Przy odbiorze 40 kW ciepła utajonego tradycyjny klimatyzator odbiera jednocześnie 160 kW ciepła odczuwalnego, osuszacz obrotowy „tylko” 60 kW ale dalsze 40 kW należy odebrać z powietrza przegrzanego. Przy tej samej wydajności odbierania wilgoci osuszacz DryKor odbierze tylko 10 kW ciepła odczuwalnego, a pozostała energia zostaje zużyta na oprowadzenie wilgoci. Technologia Drykor jest zatem najbardziej wydajna i w odniesieniu do tradycyjnych sposobów pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji nawet do 60%.
Niemniej istotne jest również to, że sprawność urządzenia rośnie ze wzrostem temperatury i wilgotności obrabianego powietrza.


Źródło: ProNaG - dystrybutor osuszaczy izraelskiej firmy DryKor