W magazynach księgarń doszukaliśmy się ostatnich 30. egzemplarzy książki "WENTYLATORY. Podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie" autorstwa dra inż. Stanisława Fortuny. Tylko u nas kupisz 400 stron o wentylatorach za 30 zł!
Wydana przez "TECHWENT" w 1999 roku w Krakowie monografia „Wentylatory. Podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie” przeznaczona jest przede wszystkim dla projektantów i użytkowników instalacji transportu powietrza wentylacyjnego oraz gazów przemysłowych, pracowników ciepłowni komunalnych i przemysłowych, służb utrzymania ruchu urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w budownictwie i przemyśle oraz dla zaplecza naukowo-badawczego i projektantów w zakładach produkycjnych maszyn i urządzeń techniki powietrza. Studenci kierunków energetycznych i ochrony środowiska mogą ją wykorzystać jako pomoc dydaktyczną do takich przedmiotów jak: maszyny przemysłowe, eksploatacja, transport pneumatyczny.
Książka ułatwia opanowanie metod pomiarów i obliczeń bilansu energetyczno-przepływowego, poznanie budowy i eksploatacji maszyn, wyjaśnia niektóre zjawiska przepływowe w wentylatorach oraz pomaga wykorzystać teorię przepływu wymuszonego i teorię podobieństwa do praktyki inżynierskiej. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia teorii maszyn przepływowych, strat przepływu, podstaw projektowania, napędu elektrycznego, współpracy wentylatora z siecią, regulacji parametrów pracy, metod pomiarowych stosowanych w wentylatorach, wyznaczania charakterystyk wentylatorów różnych typów, eksploatacji takie jak akustyka, pompaż, transport mieszanin, drgania, współpraca maszyn czy dobór do instalacji, wykorzystania teorii przepływu jednowymiarowego do obliczania osiągów maszyn oraz teorii podobieństwa do przeliczania charakterystyk typoszeregu.
Zakres opracowania uzupełniają problemy charakterystyk rurociągów i przykłady obliczeń parametrów geometrycznych i przepływowych.
St. Fortuna "Wentylatory. podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie" - cena 30 zł + koszty przesyłki 11 zł >>>> TU ZNAJDZIESZ SPIS TREŚCI I ZAMÓWIENIE