Orcon HRC to energooszczędne urządzenie, zapewniające komfort w domu, proste w obsłudze i montażu.

ORCON - nowa marka rekuperatorów na rynku
Rekuperator HRCRekuperator HRC
Energooszczędność

Energooszczędność to szczególnie istotna kwestia w konstrukcji budynków mieszkalnych. Europejskie przepisy i normy budowlane podlegają stałemu zaostrzaniu, a dzięki temu mieszkania mają coraz mniejszy wpływ na środowisko, a energia jest wykorzystywana w sposób coraz bardziej wydajny.
Istotny wkład stanowi zwiększenie poziomu izolacji i uszczelnienie przegród budynku. Przy odpowiednim poziomie izolacji, szczególnie istotna jest stała wymiana powietrza w celu utrzymania prawidłowej jakości środowiska wewnątrz budynku. Otwarcie okien lub włączanie wyciągu kuchennego podczas gotowania nie jest wystarczające. Co więcej, otwarcie okien w okresie zimowym nie jest szczególnie ekonomiczne.

Komfort

Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń jest ważna dla mieszkańców, przy czym coraz trudniejsze jest jej osiągnięcie ze względu na stale wzrastający poziom izolacji w celu redukcji strat energii cieplnej.
Coraz częściej użytkownicy mieszkań narzekają na negatywny wpływ wysokiej wilgotności i zawilgocenia w domu.
Równocześnie, coraz większy problem stanowią przewlekłe dolegliwości dróg oddechowych. W celu osiągnięcia prawidłowych parametrów wentylacji, wymagane jest zastosowanie wydajnego systemu oferującego wysoki stopień komfortu i jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Na podstawie badań został opracowany
Orcon HRC
, najwyższej jakości innowacyjny produkt zapewniający zarówno najwyższą wydajność, jak i komfort. HRC to skrót od Heat Recovery and Comfort (odzyskiwanie ciepła i komfort) – innymi słowy jest to kompleksowe rozwiązanie z zakresu
wentylacji domowej.

HRC jest systemem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Oznacza to, że filtrowane powietrze z zewnątrz jest doprowadzane do salonu i sypialni, a powietrze wewnętrzne jest usuwane z kuchni, łazienki i toalety. W procesie tym, ciepło odzyskiwane z odprowadzanego powietrza jest wykorzystywane do ogrzania świeżego, filtrowanego powietrza z zewnątrz. W wyniku tego uzyskuje się znaczną oszczędność energii.

Wymiana ciepła jest realizowana za pomocą wymiennika z przepływem przeciwprądowym wykonanego z
tworzywa sztucznego. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest odzyskanie ponad 95% ciepła. Przy temperaturze zewnętrznej 0oCi temperaturze 20oC wewnątrz pomieszczenia, powietrze doprowadzane jest wstępnie ogrzewane do temperatury 19oC.

Silniki i wentylatory EC

Silniki EBM EC zapewniając stałą objętość przepływu.
Wentylatory EC to wysokowydajne, ciche wentylatory, ustawiane jednorazowo za pomocą przełącznika.
Stały przepływ (CF) oznacza, że po ustawieniu, wentylatory utrzymują wymaganą wydajność niezależnie od zmiany oporów systemu (np. zabrudzenia filtra).
W razie potrzeby, wentylator reguluje prędkość pracy zapewniając stałą, wcześniej ustawioną, objętość przepływu powietrza. W ten sposób, wentylatory HRC zapewniają stałą objętość przepływu powietrza, nawet w przypadku zmiany warunków: na przykład dodatkowego oporu w wyniku zanieczyszczenia przewodów.
Nowe silniki EBM EC charakteryzują się także wyjątkowo cichą pracą.

Inteligentne sterowanie

HRC jest wyposażony w inteligentny sterownik. Ciągły pomiar temperatury zewnętrznej umożliwia rozróżnienie pomiędzy warunkami dziennymi a nocnymi. Informacje te są przechowywane w pamięci urządzenia w postaci biorytmu. Po kilkudniowym okresie rozruchowym, HRC wyznacza indywidualny biorytm dla danego budynku.

Inteligentny system przeciwzamrożeniowy

HRC jest wyposażony w 4 czujniki temperatury i 1 czujnik wilgotności. Na podstawie odczytu z czujników, HRC rozpoznaje warunki, w których może dojść do zamarznięcia wymiennika ciepła i spadku wydajności. HRC wyznacza własny biorytm i zapewnia optymalny wybór czasu pracy w cyklu odszraniania w najcieplejszej porze dnia. Cykl odszraniania jest uruchamiany lub wyłączany na podstawie biorytmu i zapewnia wyjątkowo wydajny proces odszraniania.

Funkcja bypassu

HRC jest standardowo wyposażony w funkcję bypassu dla okresu letniego. Budynek nie nagrzewa się nadmiernie w okresie letnim, dzięki doprowadzeniu świeżego, filtrowanego powietrza w nocy. Temperatura doprowadzanego powietrza nie będzie niższa, niż +14 stopni niezależnie od wybranego ustawienia prędkości (1, 2 lub 3).
Obejście jest w pełni automatyczne. Dokładna regulacja temperatury jest realizowana za pomocą silnika krokowego.

Wyświetlacz

Instalator lub użytkownik mają dostęp do informacji dotyczących bieżącego stanu urządzenia HRC na wyświetlaczu. Kody błędów dostarczają informacji o ewentualnych błędach w pracy układu. Wskaźnik informuje użytkownika o konieczności wymiany filtrów. Jeżeli filtry są bardzo zabrudzone i wymagają wymiany,
miga czerwona dioda. Dla osób cierpiących na przewlekłe dolegliwości układu oddechowego dostępne są filtry przeciwpyłkowe.

Rama montażowa

HRC jest urządzeniem wyjątkowo prostym w obsłudze i montażu. HRC składa się z trzech elementów, z
których każdy waży poniżej 25 kg. Rama montażowa HRC może być dostarczona jako pierwszy element, w celu zamontowania przewodów powietrznych. Zespół HRC może być dostarczony po zakończeniu budowy mieszkania. Inteligentna konstrukcja ramy montażowej uniemożliwia niewłaściwe podłączenie przewodów.
Pozwala to uniknąć dodatkowych oporów i niepowodzeń. Regulacja HRC jest wyjątkowo prosta dzięki
zastosowaniu wentylatorów EBM EC.

Moduł odwracalny

HRC jest dostosowany do montażu lewo i prawostronnego za pomocą wygodnego w obsłudze modułu odwracalnego: Wykorzystana została zasada podłączenia „wlot do wylotu”, „wylot do wlotu”. Oznacza to, że przez zmianę orientacji modułu, konfiguracja HRC zmienia się z lewostronnej na prawostronną. Konfiguracja jest wyznaczana przez magnesy w module odwracalnym.

Czujnik wilgotności zapewniający łatwą regulację
HRC jest standardowo wyposażony w trzypozycyjny regulator prędkości i czujnik wilgotności. W przypadku wzrostu wilgotności powietrza odprowadzanego, na przykład podczas użycia prysznica, wentylator zwiększa prędkość wentylacji, kompensując w ten sposób wzrost wilgotności. Wentylator działa z wyższą prędkością przez 30 minut do 1 godziny (ustawiane przez użytkownika), po czym powraca do poprzedniego ustawienia.

Syfon kondensatu

Odprowadzanie kondensatu jest jeszcze prostsze dzięki zastosowaniu syfona. Syfon jest montowany do podstawy HRC i może być w prosty sposób zdemontowany, w celu przeprowadzenia czynności serwisowych i konserwacyjnych.

Serwisowanie i czynności konserwacyjne

Filtr powietrza jest łatwo dostępny. Etykieta na klapie zawiera najczęstsze kody błędów dla wentylatora, funkcji bypassu, czujników temperatury, czujnika wilgotności, błędów konfiguracji i ostrzeżeń dla filtra. Dostęp do pozostałych podzespołów elektrycznych można uzyskać w górnej, suchej części urządzenia.

Sterowanie zdalneSterowanie zdalne z czujnikiem wilgotności
1. Niska prędkość; standardowe ustawienie na porę nocną
2. Standardowa prędkość; standardowe ustawienie na porę dzienną
3. Zwiększona prędkość; stosowana podczas gotowania i prysznica
4. Ustawienie automatyczne; przy tym ustawieniu urządzenie wentylacyjne pracuje z niską prędkością do momentu zwiększenia poziomu wilgotności względnej. Urządzenie wentylacyjne zwiększy prędkość do poziomu standardowego, przez 0,5 lub 1 godziny (zgodnie z ustawieniem przełącznika), zanim powróci do niskiej prędkości.
Wskaźnik diody na panelu sterowania zdalnego informuje użytkownika, z jaką prędkością pracuje wentylator.

Unikalne właściwości HRC:
Orcon- Silniki EBM EC zapewniające stałą prędkość przepływu
- Inteligentne sterowanie
- Inteligentny system przeciwzamrożeniowy
- Automatyczny bypass
- Wyświetlacz
- Rama montażowa
- Moduł odwracalny
- Czujnik wilgotności zapewniający łatwą regulację


Dane techniczne:
[attach=attach2]>> HRC 300 4B(P/R)[/attach]
[attach=attach1]>> HRC 400 4B(P/R)[/attach]

HRC - schemat


Źródło: Alternatywne Systemy Komfortu Sp. z o.o.