Wzrasta optymizm wśród polskich przedsiębiorców.


W 2007 roku polscy przedsiębiorcy bardziej optymistycznie patrzą na rozwój gospodarczy swojego kraju niż w poprzednim – wynika z Międzynarodowego Raportu Przedsiębiorstw (IBR) przeprowadzonego przez Grant Thortnon International.
Po raz pierwszy od pięciu lat, ranking Grant Thornton pokazuje, że Polska ze wskaźnikiem 42% ma więcej optymistów niż USA ze wskaźnikiem 14%.
Z sondażu IBR wynika, że w 2007 roku 72% przedsiębiorców deklaruje chęć zainwestowania w maszyny, a 29% zamierza zwiększyć zatrudnienie. Jak pokazuje sondaż, polscy przedsiębiorcy prawie dwa razy częściej niż ich koledzy z innych krajów Unii, zapowiadają zwiększenie w kolejnym roku inwestycji w maszyny.
IBR pokazuje, że Polacy optymistycznie postrzegają sytuację ekonomiczną kraju. Prognozy na rok 2007 wróżą wzrost sprzedaży, zatrudnienia, rentowności przedsiębiorstw, inwestycji w wyposażenie fabryk. Niewielki spadek w zestawieniu z rokiem 2005 widać jedynie w eksporcie. Na tle świata i UE, Polska wypada porównywalnie, a znacząco wyprzedza je pod względem inwestycji w przedsiębiorstwach.
Celem ankiety jest położenie nacisku na rządy, aby znosiły bariery dla przedsiębiorców. Wyniki ankiety bacznie obserwuje Komisja Europejska.
Wśród barier utrudniających prowadzenie firmy w naszym kraju, IBR wskazuje biurokrację, wysokie koszty zatrudnienia oraz negatywny wpływ polityki na rozwój polskiej gospodarki.
W Polsce, w anonimowych ankietach telefonicznych, które zostały przeprowadzone przez TNS OBOP na przełomie listopada i grudnia 2006 r., zostało przepytanych 250 przedsiębiorców.

wg

www.mgip.gov.pl