Rozkład oporów przepływu w zależności od założonej wydajności i średnicy przewodu przedstawia poniższy wykres:

Podciśnienie
W systemach, w którym występuje wysokie podciśnienie w relacji do ciśnienia atmosferycznego występuje duże ryzyko deformacji kanału wentylacyjnego. Deformacje zwykle zaczynają się w najsłabszych punktach kanału czyli w miejscach uszkodzonych poprzez wgniecenie powstałe np. w czasie transportu, noszenia lub montażu. Dlatego tez ważnym jest aby kanały i ich wymiary zostały starannie dobrane w zależności od przewidywanego podciśnienia roboczego. Tabela poniższa przedstawia maksymalne dozwolone podciśnienie dla konkretnych kanałów (Pa).


Źródło: www.maxair.pl