Dr inż. Zenon Bonca zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie z cyklu "CHŁODNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA XXI wieku".
Fot. 1. Budynek Wydziału Mechanicznego PG
foto: www.mech.pg.gda.pl

W dniu 13 maja 2008 roku w sali 10 Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego na Politechnice Gdańskiej odbędzie się spotkanie, na którym Panowie mgr inż. Mikołaj Klenkiewicz i mgr inż. Andrzej Szymanik reprezentujący firmę Danfoss przedstawią odczyt na temat:


Opory przepływu w zaworach odcinających
a koszty użytkowania instalacji chłodniczej.
Kompleksowe sterowanie urządzeniem chłodniczym.

Będzie to już 38. spotkanie z cyklu "CHŁODNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA XXI wieku" organizowane przez dr inż. Zenona Boncę.
Program spotkania:
1. Spadki ciśnienia w armaturze chłodniczej i ich wpływ na koszty eksploatacyjne urządzenia.
2. Przykłady zastosowań zaworów blokowych ICF i zaworów silnikowych ICM.
3. Sterownik AK-CC 550 – kompleksowe sterowanie urządzeniem chłodniczym.
Początek spotkania o godzinie 09:30 (przewidywane zakończenie ok. godz. 12:00)
Miejsce spotkania:
Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
Katedra Techniki Cieplnej
Sala 10
Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12