W Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu 22 czerwca 2012 r. otwarto pracownię odnawialnych źródeł energii (OZE). Od września br. będą się w niej uczyć przyszli technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Opole: Pracownia odnawialnych źródeł energii
Pracownia odnawialnych źródeł energii w Opolu wyposażona jest m.in. ogniwa fotowoltaiczne z układami dającymi możliwości przesyłu wytworzonej w nich energii do sieci energetycznej, pompę ciepła, modele turbin wiatrowych a nawet stację meteorologiczną. Na dachu budynku pracowni zainstalowano układ złożony z ogniwa elektrowni wiatrowej oraz ogniwa słonecznego pracujący jako hybryda.

Powstanie pracowni odnawialnych źródeł energii w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu wpłynie pozytywnie na nabór do czteroletniej klasy, która będzie kształcić techników systemów i urządzeń energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu oraz może być czynnikiem do otwarcia kierunku studiów związanego z OZE na Politechnice Opolskiej.

Od 1 września br.w Centrum odbywać się będą kursy kwalifikacji zawodowych dla techników urządzeń systemów energetyki odnawialnej.

Podczas uroczystego otwarcia Pracowni odnawialnych źródeł energii 22 czerwca br. odbyła się konferencja pt. „Energetyka prosumencka", w trakcie której uczestnicy mogli zapoznać się z prezentacjami m.in. prof. Jana Popczyka z Politechniki Śląskiej („Smart grid w ujęciu technologicznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym)", Fritza Petersa - właściciela firmy Gebrüder Peters Gebäudetechnik GmbH z Ingolstadt, Andrzeja Jurkiewicza - Prezesa Zarządu firmy eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. (eGIE) („Zastosowanie technologii solarnej - nowe usługi, nowe zawody") oraz Andrzeja Czajkowskiego - Prezesa Zakładu Komunalnego w Opolu Sp. z o.o.

Koszt uruchomienia pracowni OZE w Opolu oszacowano na ok. 250 tys. zł.

(foto: shc.hu)


Źródło: ''