W artykule przedstawiono ceny netto, opodatkowanie i ceny brutto gazu ziemnego dla odbiorców domowych i przemysłowych w krajach Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r. Porównano ceny gazu ziemnego dla 2 typów odbiorców: domowych o zużyciu 2142,7 m3/rok i przemysłowych o zużyciu 1071616 m3/rok gazu o cieple spalania 39 MJ/m3.

Mgr inż. Józef Dopke - Kierownik Laboratorium Zakładowego, APATOR METRIX S. A. 83-100 Tczew, ul. Piaskowa 3, jozefdopke@wp.pl

Zobacz cały artykuł