Wiele osób zastanawia się na temat, czy instalacja słoneczna się zwróci i jak długo to potrwa. Wszystko zalezy przede wszystkim od przeznaczenia instalacji (CWU lub CWU i CO) słonecznej oraz od paliwa, którym do tej pory była zasilana instalacja grzewcza w budynku.

Na stronie www, pokazana jest mapa nasłonecznienia w naszym kraju. Średnia ilość energii jaka pada w naszym kraju na 1m2 w ciąggu roku, to 1000 kWh.

Czas ekspozycji słońca w ciągu roku waha się w granicach od 1200-1700 godzin. Wg. certyfikatu, gwarantowany uzysk kolektora typu SUK-027, montowanego przez firmę SonErgo wynosi 525kWh/m2*rok.

Posiadając powyższe dane, jesteśmy w stanie obliczyć czas zwrotu instalacji słonecznej.

Instalacja do podgrzewania Ciepłej wody użytkowejDobowe zużycie ciepłej wody o temperaturze 50*C, to okolo 40 litrów, na osobę.
Temperatura zimnej wody - 5*C, a ciepłej 50*C.
Ciepło właściwe wody wynosi:


Dzienna wartość energii potrzebnej do podgrzania dla 5-cio osobowej rodziny wynosi:


Roczna wartość energii potrzebnej do podgrzania wody dla 5-cio osobowej rodziny wynosi:


Tabela poniżej przedstawia koszt energii z różnych źródeł ciepła.

* Koszt przy sprawności kotłów: prąd 100%, olej opałowy 90%, gaz ziemny i płynny 90%, węgiel (kocioł z automatycznym podajnikiem) 80%.

Od kilku lat obserwujemy wzrost cen energii. Przyjmujemy, że energia drożeje każdego roku o 10%, wówczas powyższa tabela po dziesięcu latach, będzie przedstawiała się w następujący sposób.


* Koszt kWh po 10 latach przy założeniu 10% wzrostu cen nośników energii.

Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, składająca się z 5m2 absorbera, jest w stanie uzyskać:


Wynika z tego, że instalacja przynosi rocznie oszczędności rzędu:


Czas ekspozycji słońca w naszym kraju, to okolo 1500 godzin w roku. Pompa solarna w czasie godziny pracy pobiera 0,04kW prądu.
Średni roczny koszt pracy instalacji słonecznej w ciągu 10 lat, to:


Tabela poniżej przedstawia oszczędności po zainstalowaniu kolektorów słonecznych do podgrzewania wody.

* Uwzględniono koszt pracy pompy słonecznej.

Teraz należałoby zająć się obliczeniem czasu zwrotu kosztów poniesionych na instalację kolektorów słonecznych.
Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania wody dla 5-cio osobowej rodziny, kosztuje okolo 13000PLN.

Czas zwrotu to:


Poniższa tabela przedstawia czas zwrotu instalacji słonecznej, w zależności od dotychczasowego paliwa.


Jak wynika z powyższej tabeli, im droższe paliwo tym szybciej instalacja kolektorów słonecznych się zwróci.

Instalacja do wspomagania Centralnego Ogrzewania oraz Ciepłej wody użytkowejWedług przeprowadzonych trzyletnich pomiarów, układ kolektorów słonecznych przeznaczonych do wspomagania centralnego ogrzewania oraz wody użytkowej, jest w stanie pozyskać 628kWh/m2rok.
Zakładamy ze posiadamy dom o powierzchni 150m2.
Dom zużywa rocznie 100 kWh/m2rok, czyli na ogrzewanie całego domu potrzeba 15000 kWh/rok.
Suma energii, jaką potrzeba dostarczyć na podgrzewanie CWU oraz CO, to:


Tabela poniżej przedstawia koszty ogrzewania budynku oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej, w zależności od źródeł ciepła.

* Koszt przy sprawności kotłów: prąd 100%, olej opałowy 90%, gaz ziemny i płynny 90%, węgiel (kocioł z automatycznym podajnikiem) 80%.

Od kilku lat obserwujemy wzrost cen energii. Przyjmujemy, że energia drożeje każdego roku o 10%, wówczas powyższa tabela po dziesięcu latach, będzie przedstawiała się w następujący sposób.


* Koszt kWh po 10 latach przy założeniu 10% wzrostu cen nośników energii.

Instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania centralnego ogrzewania oraz wstępnego podgrzewania wody, składająca się z 20m2 absorbera, jest w stanie uzyskać:


Wynika z tego, że instalacja przynosi rocznie oszczędności rzędu:


Czas ekspozycji słońca w naszym kraju, to okolo 1500 godzin w roku. Pompa solarna w czasie godziny pracy pobiera 0,04kW prądu.
Średni roczny koszt pracy instalacji słonecznej w ciągu 10 lat, to:


Tabela poniżej przedstawia oszczędności po zainstalowaniu kolektorów słonecznych do wspomagania centralnego ogrzewania i wstępnego podgrzewania wody.

* Uwzględniono koszt pracy pompy słonecznej.

Teraz należałoby zająć się obliczeniem czasu zwrotu kosztów poniesionych na instalację kolektorów słonecznych.
Instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania CO i wstępnego podgrzewania wody dla 5-cio osobowej rodziny, kosztuje okolo 35000PLN.

Czas zwrotu to:


Poniższa tabela przedstawia czas zwrotu instalacji słonecznej, w zależności od dotychczasowego paliwa.

* Uwzględniono koszt pracy pompy słonecznej.

Jak wynika z powyższej tabeli, im droższe paliwo tym szybciej instalacja kolektorów słonecznych się zwróci.

Powyzsze rysunki przedstawiają wykresy temperatur oraz energii, uzyskanych z instniejącej instalacji kolektorów słonecznych.
Instalacja 8 kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej absorbera 20m2, grzeje zbiornik o pojemności 1200 litrów.

Doradcy firmy SonErgo pomogą Państwu wybrać odpowiedni zestaw kolektorów słonecznych, przystosowanych dla Państwa potrzeb.

Autor:
Maciej Płokarz
SonErgo