Instytut Energetyki Odnawialnej zapraszam do zapoznania się z dorobkiem najważniejszej tegorocznej konferencji ONZ poświęconej problemom zaopatrzenia w energię - „Vienna Energy Forum – energy for all”, która m.in. po raz pierwszy zwróciła uwagę nie tylko na ekologiczne aspekty OZE, ale przede wszystkim na ich kluczową rolę w zapewnieniu dostępu do energii, w szczególności obszarów wiejskich.

ONZ: 30% energii z odnawialnych źródeł energii w 2030 roku
W konferencji rząd RP reprezentowany był przez p. Marcina Korolca z Ministerstwa Gospodarki. Na sesji plenarnej poświęconej OZE referat nt. transformacji polskiej energetyki wygłosił Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej p. Grzegorz Wiśniewski.
Vienna Energy Forum – energy for all
Efekty debaty nt. OZE dały podstawę do przyjęcia stanowiska przez rządy reprezentowane na konferencji o globalnym celu w zakresie OZE wynoszącym 30% energii z OZE w globalnym bilansie zużycia energii w 2030 roku. Potwierdził to Dyrektor agendy ONZ – UNIDO w swoim piśmie do prelegentów. Kluczowe prezentacje ze światowego Forum dostępne są na stronie internetowej www.unido.org. Wydarzeniem medialnym Forum było porywające wystąpienie, po powrocie do swojego kraju Austrii, byłego „zielonego” Gubernatora Kalifornii Arnolda Schwarzeneggera.

[VIDEO:YOUTUBE:J9uBJnCnhC4]

Instytut Energetyki Odnawialnej