Firma SMEDEGAARD POMPY poszerzyła swoją ofertę o dławnicowe pompy "in-line" ze zintegrowaną regulacją elektroniczną, z silnikami 0,55 - 22 kW.• Pełny typoszereg pomp dławnicowych ze zintegrowaną regulacją elektroniczną(DN 25 - DN 200), PN 10 • Oszczędność energii poprzez automatyczne sterowanie zgodne z hydraulicznymi wymaganiami systemu • Konstrukcja zapewniająca łatwą instalację, konserwację i programowanie • Niski poziom hałasu • Wyświetlacz LCD do ustawiania trybu pracy i wskazywania błędów • Miękki rozruch z wbudowanym elektronicznym zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym • Standardowe złącze RS 485 do PC/BMS • Połączenia elektryczne 1 x 230 V oraz 3 x 400 V, ± 10%, 50 Hz • Stopień ochrony IP 55 • Zakres temperatur -15°C do +120°C (+140°C ze specjalnym uszczelnieniem) • Silniki 2, 4 i 6 - biegunowe • Dostępne również jako pompy podwójne Wszystkie pompy pojedyncze i podwójne, z silnikami od 0,55 do 22 kW, mogą być dostarczane jako OmegaDrive, wyposażone w zintegrowaną przetwornicę częstotliwości automatycznie dopasowującą wydajność pompy do obciążenia instalacji poprzez sygnał z opcjonalnego czujnika różnicy ciśnień. Wszystkie charakterystyki hydrauliczne i dane techniczne są takie jak dla pomp typoszeregu Omega. Koncepcja pomp OmegaDrive daje możliwość oszczędności energii elektrycznej i termicznej wraz ze zmniejszeniem poziomu hałasu instalacji. Jak działa pompa OmegaDrive Podstawową funkcją OmegaDrive jest możliwość sterowania pompą w celu dostosowania pracy pompy do dynamicznie zmieniających się wymagań systemu na jeden z trzech możliwych sposobów. Sterowanie w celu utrzymania stałego ciśnienia


W tej metodzie, pożądana wartość ciśnienia tłoczenia jest ustawiana (w Bar) przez użytkownika. Sterownik OmegaDrive dostosowuje prędkość obrotową pompy, w zależności od zapotrzebowania, dzięki czemu ciśnienie utrzymywane jest na stałym poziomie. Aby móc zastosować sterownik OmegaDrive dla powyższego celu, pompy powinny być dobrane tak, aby maksymalne ciśnienie i przepływ wymagany przez system był uzyskiwany poniżej maksymalnej prędkości pompy, zwykle 1450/2950 obr./min, krzywa osiągów pompy. Sterowanie prędkością obrotową poprzez wejście analogowe


W przypadku pracy w trybie zasilania analogowego obroty pomp mogą być zmieniane poprzez zewnętrzne źródło używające sygnału 4 - 20 mA. W tym przypadku wbudowany sterownik pozostaje wyłączony. Sterowanie w celu kompensacji strat ciśnienia


W celu wyrównania strat powstających w systemie na skutek oporów, użytkownik może zwiększać ciśnienie tłoczące pompy, co powoduje wzrost przepływu. Pozwala to pompie podążać za układem "krzywej systemu". Użytkownik wprowadza określoną procentowo wartość wzrostu ciśnienia tłoczącego, wymaganą przy maksymalnej prędkości i przepływie. Dodatkowo, użytkownik określa moment, od którego ciśnienie ma wzrastać. Pompy powinny być tak dobrane, aby maksymalny przepływ nie był niższy niż 1450/2950 obr./min. OmegaDrive, będą automatycznie kompensować straty ciśnienia zależące od wzrostu przepływu i prędkości obrotowej. OmegaDrive wykonuje te funkcje poprzez: • Pomiar ciśnienia w systemie za pomocą czujnika połączonego z wlotem/wylotem kołnierzy pompy (stałe ciśnienie i kompensacja strat ciśnienia). Korzystny może być także pomiar różnicy ciśnień w systemie. OmegaDrive mogą być zamawiane z czujnikiem lub bez czujnika różnicy ciśnień. • Wysyłanie sygnału do silnika pompy powodującego start, zatrzymanie, wzrost lub zmniejszenie prędkości obrotowej. • W przypadku instalacji składających się z wielu pomp, OmegaDrive będzie zmieniać automatycznie kolejność pracujących pomp głównej i podrzędnej na odwrotną kolejność jako nowy zestaw główna/podrzędna. Dodatkowe funkcje Poza podstawowymi funkcjami, OmegaDrive wykonują zadania, które zwykle dostępne są tylko w przypadku najbardziej zawansowanych komputerowych systemów sterujących: • Automatyczne wyłączanie pompy przy braku zapotrzebowania. • Automatyczne wyłączanie pompy przy braku ssania. • Automatyczne włączanie kolejnych pomp w systemach składających się z wielu pomp. • Zabezpieczenie pompy i silnika przed przegrzaniem i przeciążeniem, przepięciem i zwiększonym napięciem. • Dostosowywanie czasu przyspieszania i zmniejszania prędkości obrotowej pompy. • Automatyczna kompensacja strat powodowanych oporami przy wyższych wartościach przepływu. • Zdalne monitorowanie częstotliwości i ciśnienia. • Automatyczne przeprowadzanie testu pracy pompy w zaprogramowanym czasie. • Wyświetlacz LCD wyświetlający komunikaty w 7 językach (angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, włoskim i holenderskim). • Możliwość komunikowania się z innymi pompami OmegaDrive, komputerami i innymi sterownikami poprzez interfejs RS 485. Zobacz więcej - Katalog Produktu 100 KB Źródło: www.smedegaard.pl