Zadaniem okapu jest oczyszczanie powietrza z oparów i zapachów powstających podczas gotowania oraz zapobieganie osadzaniu się tłustego brudu na meblach i urządzeniach stojących blisko kuchenki.

Kiedyś w każdym domu, w którym była kuchnia, budowano komin, a nad paleniskiem najczęściej umieszczano okap. Okap w tym tradycyjnym wydaniu to rodzaj daszka połączonego z kominem, którym dym i opary kuchenne wydostają się na zewnątrz grawitacyjnie. W naszej epoce okap wyposażono w wentylator, a z czasem również w filtry oraz oświetlenie (żarówki tradycyjne, halogenowe lub świetlówki).
Współczesny okap to urządzenie elektryczne o mocy 50-260 W (zależnie od modelu), z reguły wyposażone w filtry. Może być wyciągiem - pod warunkiem że zostanie podłączony do przewodu wentylacyjnego. Jeżeli natomiast z jakichś względów podłączenie takie jest niemożliwe, okap może się stać pochłaniaczem. Droższe modele okapów łatwo zmienia się przyciskiem z wyciągu w pochłaniacz (i odwrotnie). Inne wymagają dodatkowego filtra (w pochłaniaczu musi być węglowy). Tylko najprostszy wyciąg bez filtrów nie ma zmiennych funkcji.

Komentarze

  • szkodliwe okapy

    Wyciągając powietrze okapem wiemy gdzie wyrzucamy zepsute, natomiast przy współczesnych oknach, nie kotrolujemy skąd napływa świeże. W wielorodzinnych blokach po włączeniu okapu w jednym lokalu, cofa się powietrze nawet u sąsiadów, a w jednorodzinnych np. z łazienki.
    Do aktualnie montowanych okien lepiej i zdrowiej stosować wentylacje nadciśnieniowe. przynajmniej wiemy skąd powietrze bierzemy.

  • okapy siedliskiem grzybów

    Jeżeli filtr nie jest 100% to w kanale za wetylatorem gromadzi się tłuszcz, dodajmy do tego wilgoć i ciepło i już co jakiś czas grzybki strzelają zarodnikami do kuchni, a my to wdychamy. Aktualnie w kuchni i łazience robi się wyciąg w suficie, a w pokojach nadmuch. Za kuchnią gładką łatwą do umycia glazurę. Przy współczesnych kuchniach ceramicznych, czy indukcyjnych praktycznie tłuszcz nie "strzela". Na szczeście nasze przepisy zabraniają montować okapy o czym Państwo zapomnieli poinformować.