Okapy kuchenne Südluft dzięki przemyślanej budowie i technologii rozwiązują szereg problemów.
Obudowa okapów wykonana jest z wysokogatunkowej, nierdzewnej, kwasoodpornej stali
szlachetnej. Dokładne szlifowanie ukrywa spawy i gwarantuje gładką powierzchnię. Ponadto zewnętrzne krawędzie, a w szczególności biegnącej po obwodzie rynienki tłuszczowej, są zaokrąglone i precyzyjnie maszynowo wygładzone.
Do odprowadzenia zgromadzonego w rynience tłuszczu i kondensatu służą kurki spustowe,
których ilość zależy od wielkości okapu.
Górna część (pokrywa) okapu wykonana jest z aluminium.
Standardowo okapy wyposażone są w filtry siatkowe typu: SL-FA, których ilość zależy
od wielkości okapu. Filtry są zamontowane w U-profilu, ich wyjęcie do czyszczenia nie
wymaga użycia narzędzi.
Opcjonalnie okap może być wyposażony w wysokosprawne filtry labiryntowe
typu: SL-WV lub filtry dwustopniowe typu: SL-WV/FA (kombinacja filtrów siatkowego i
labiryntowego) o skuteczności aż do 98% również przy zmiennych ilościach powietrza.
W przypadku, gdy potrzebna jest mniejsza ilość filtrów, montuje się w wolnych miejscach
elementy (blachy) maskujące. Blachy maskujące mają powierzchnię tak samo
szlifowaną jak cały okap, a dla łatwiejszego demontażu (przy czyszczeniu) posiadają
chromowane uchwyty.
W standardowej dostawie okap wyposażony jest w króćce przyłączeniowe i zamocowania
sufitowe lub ścienne, zależnie od rodzaju okapu. Wszystkie okapy mogą być wyposażone w oświetlenie, element nawiewny i moduł z wentylatorem wyciągowym.
Na czas transportu i montażu okap jest powleczony folią ochronną.
W ofercie znajdują się m.in.:

Okap kuchenny typ: F
z filtrami SL-WV


Okap kuchenny typ: C
z filtrami SL-WV,
ze zintegrowanym, zlicowanym z powierzchnią okapu i szkłem bezpiecznym oświetleniem


Okap kuchenny typ: C
z filtrami SL-WV,
z nasadą nawiewną ze zintegrowanymi kratkami nawiewnymi

Wśród szerokiej gamy oferowanych przez Südluft okapów kuchennych są również

okapy ze stali szlachetnej z odzyskiem ciepła.

Duże kuchnie muszą być wyposażone w
instalację napowietrzającą i wywiewną
(zgodnie z VDI 2052).
Duża ilość urządzeń kuchennych wymaga
odprowadzenia dużej ilości powietrza,
które musi być uzupełnione
powietrzem nawiewanym.
Ilość powietrza zewnętrznego dla kuchni
gazowych wynosi 95%, a dla kuchni
elektrycznych 90% - powietrza usuwanego.
W okresie zimy powietrze zewnętrzne
musi być ogrzane od ok. -20oC
do temperatury nawiewu ok. +22oC.
Przykład
Okap:
długość = 3000 mm
szerokość = 2000 mm
Ilość powietrza usuwanego FL = 4600 m3/h
Ilość powietrza nawiewanego AL = 4600 m3/Ilość
Ilość ciepła potrzebną na ogrzanie oblicza się ze wzoru:

Q = V x 0,3 x ∆tAL

Q = 4600 x 0,3 x 42 = 58000 kcal/h
Q = ok. 67 kW
Stosowanie popularnych w wentylacji systemów odzyskujących ciepło, takich jak aluminiowe wymienniki
obrotowe, czy też systemy z glikolem, jest w technice kuchennej niemożliwe. Schładzanie powietrza wyciągowego, zawierającego resztki tłuszczów, powoduje osadzanie się tych tłuszczów na powierzchni i prowadzi do zapychania się wymiennika. Takie systemy wymagają częstego czyszczenia i przyczyniają się do dużych kosztów obsługi (częste wymiany filtrów workowych).
Specjalnie dla kuchni, firma Südluft opracowała system odzysku ciepła wbudowanego w okap.

Schemat działania okapu z odzyskiem ciepła Südluft
Zastosowanie okapów z odzyskiem ciepła firmy Südluft, przynosi oszczędności od 50 do 80%.
Zalety okapów z odzyskiem ciepła firmy Südluft:
• Ustawienie wymiennika odzyskującego ciepło bezpośrednio nad trzonem kuchennym.
Wysoka temperatura wyciąganego powietrza i strumień ciepła trzonu kuchennego
oddziałują bezpośrednio na wymiennik.
• Zawarte w powietrzu usuwanym cząsteczki tłuszczu są w większości wychwytywane
przez filtr dwustopniowy (labiryntowy + siatkowy) typu: SL-WV/FA ze stali V2A. Tylko
minimalna ilość tłuszczu przedostaje się do wymiennika. Gładkie, wypolerowane rury
wymiennika ciepła, wykonane ze stali szlachetnej V2A, w połączeniu z zachodzącą na
ich powierzchni kondensacją, prowadzą do stałego samooczyszczania wymiennika.
W zależności od czasu pracy wymiennik należy czyścić co 1 ÷ 2 lat.
Wymiennik składa się z wielu lekkich, łatwo demontowalnych (bez użycia narzędzi) rurek.
• Osadzanie się cząsteczek tłuszczu w filtrze, kondensacja i schłodzenie powietrza
wyciąganego, powoduje, że niebezpieczeństwo wybuchu ognia w kanale wyciągowym jest
nieomal wyeliminowane.
Zapobieżenie odkładania się tłuszczu uniemożliwia rozwój szkodliwej flory bakteryjnej
i agresywnych kwasów tłuszczowych. Zapewnia to odczuwalnie dłuższą pracę
wentylatora wyciągowego i systemu kanałów, dłuższe mogą być też okresy między
konserwacjami instalacji.
• Kompaktowa zabudowa części nawiewnej, wymiennika ciepła i klapy do pracy letniej skraca
długość systemu kanałów. Wysokość pomieszczenia pow. 3,5m umożliwia montaż
wentylatorów nawiewnych i wyciągowych bezpośrednio na okapie. Powietrze zewnętrzne
powinno być zasysane z czerpni ściennej w najbliższej leżącej zewnętrznej.
Kanały powietrza świeżego należy izolować wełną mineralną o grubości min. 40 mm.
Należy pamiętać o dokładnym zaizolowaniu kołnierzy.


Dane techniczne, wymiary i ciężary okapów, wyznaczanie ilości powietrza na podstawie wytycznych VDI 2052 oraz inne informacje nt. okapów znajdują się na płycie BSH-CD.
BSH-CD jest bezpłatna. Można ją otrzymać wysyłając do nas dane adresowe (imię, nazwisko, firma, ulica, miasto, kod, e-mail, stanowisko) - kliknij na: BSH-CD