Wydawnictwo SYSTHERM SERWIS z Poznania właśnie wprowadziało na rynek pierwsze egzemplarze zapowiadanej na początku roku 2005 książki pt. "Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, eksploatacja." Poniżej zamieszczamy recenzję książki "Ogrzewnictwo praktyczne..." opracowaną przez dr hab. inż. Władysława Szaflika, prof. Politechniki Szczecińskiej.

Książka "Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż, eksploatacja" zawiera niezbędną wiedzę dotyczącą najczęściej stosowanych instalacji ogrzewań wodnych oraz ich miejscowych źródeł ciepła i może pełnić funkcję podręcznika. Książka logiczna i przemyślana, o przejrzystym układzie treściowym, w sposób uporządkowany wprowadza czytelnika w całość zagadnień związanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją instalacji centralnego ogrzewania wodnego. Stanowi ona praktyczne kompendium niezbędnej wiedzy. W sposób przystępny omówiono poruszane w książce zagadnienia, które opierają się na aktualnych normach, przepisach oraz danych o urządzeniach i elementach znajdujących się na rynku. Na wstępie omawiane są zagadnienia związane z reżimem cieplnym budynku, począwszy od rozdziału przedstawiającego metodykę obliczeń cieplnych i wilgotnościowych przegród budowlanych, poprzez omówienie wymagań ochrony cieplnej budynku, obliczania sezonowego zapotrzebowania ciepła, a skończywszy na obliczaniu zapotrzebowania na moc cieplną ogrzewanych pomieszczeń. Następna grupa poruszonych zagadnień dotyczy poszczególnych elementów instalacji ogrzewań wodnych (grzejniki konwekcyjne i promieniujące, przewody, systemy instalacyjne, źródła ciepła, zabezpieczenia, automatyka) ich obliczeń i doboru, oraz rozwiązywania układów instalacji i ich projektowania z uwzględnieniem nietypowych i nowoczesnych rozwiązań (kominki, instalacje solarne). Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszonym w książce są sprawy związane z kosztami eksploatacyjnymi i zagadnieniami prawnymi związanymi z rozpoczęciem inwestycji (sprawa ograniczania zużycia ciepła przez budynki, ocena efektywności ekonomicznej inwestycji zmniejszającej zużycie ciepła, wybór paliwa, zagadnienia prawne). Mając podaną wiedzę techniczną można zaprojektować instalację centralnego ogrzewania i następny rozdział zawiera właśnie projekt kilku wybranych rozwiązań instalacji centralnego ogrzewania dla tego samego budynku. Przedstawione powyżej zagadnienia zamyka rozdział dotyczący wyceny kosztów inwestycji wraz z kosztorysami wybranych rozwiązań projektów instalacji centralnego ogrzewania. Ostatnie rozdziały dotyczą warunków technicznych montażu instalacji c. o. oraz jej eksploatacji. Na końcu zamieszczono wykaz najważniejszych norm związanych z ogrzewnictwem i bogatą bibliografię. Książka przedstawia nie tylko najnowszy stan wiedzy z zakresu problematyki ogrzewnictwa, ale i praktyczne jej zastosowanie. Pozwala mi to wysoko ją ocenić i zalecać studentom jako podręcznik instalacji centralnego ogrzewania wodnego. Sądzę, że również wysoko ocenią tę książkę inżynierowie praktycy zajmujący się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją instalacji wodnych centralnego ogrzewania. Zwłaszcza, że uzupełnia ona nieliczną ofertę literatury dotyczącej nowoczesnych rozwiązań instalacji ogrzewczych. dr hab. inż. Władysław Szaflik, prof. PS Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa Wydział Budownictwa i Architektury Politechnika Szczecińska
Autor: praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. inż. Halina Koczyk Wydawca: SYSTHERM SERWIS Danuta Gazińska s.j. Rok wydania: 2005 ISBN: 83-918142-8-9 Stron: 479 Książkę można nabyć na stronie portalu internetowego www.wentylacja.com.pl