Wydawnictwo SYSTHERM poinformowało nas, że trwają końcowe prace redakcyjne nad nową książką pt. "OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE. PROJEKTOWANIE - MONTAŻ – EKSPLOATACJA".


„OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE. PROJEKTOWANIE – MONTAŻ – EKSPLOATACJA”
to nowa pozycja wydawnicza adresowana do osób zawodowo związanych z branżą ogrzewniczą, studentów kierunków inżynierii środowiska na politechnikach i innych uczelniach technicznych, jak również do osób poszukujących podstawowych informacji z tej dziedziny.
Książka jest kontynuacją wydanego w roku 2002 tytułu „Ogrzewnictwo dla praktyków”, opracowanego także pod redakcją prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk, w tym samym składzie autorskim: dr inż. Bronisława Antoniewicz, dr inż. Małgorzata Basińska, prof. dr hab. inż. Halina Koczyk.
Podręcznik zawiera niezbędne informacje dotyczące najczęściej stosowanych systemów ogrzewań wodnych oraz ich elementów składowych. W przejrzystej formie zawarto w nim całość wiadomości potrzebnych przy projektowaniu ogrzewania, a w szczególności:
• wymagania ochrony cieplnej budynków wraz z obliczeniami cieplnymi i wilgotnościowymi przegród,
• zasady obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń ogrzewanych oraz sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynków,
• sposoby doboru urządzeń kotłowni oraz niezbędnych zabezpieczeń,
• zasady projektowania sieci przewodów, doboru grzejników, armatury i automatyki.
Sposób projektowania poparto przykładowymi projektami instalacji dla budynku jednorodzinnego wraz
z kosztorysami.
Wydanie to zawiera ponadto zagadnienia związane z termomodernizacją budowlaną, polegającą na poprawie właściwości cieplnych obudowy budynku i instalacyjną, zmierzającą do zwiększenia współczynnika sprawności instalacji ogrzewania oraz oceną efektywności ekonomicznej jej stosowania według aktualnych wymagań ustawowych.
W poradniku rozszerzono informacje dotyczące projektowania i wykonywania ogrzewań podłogowych. Uzupełniono także wiadomości o izolacji przewodów. W rozdziale o źródłach ciepła przedstawiono informacje o miejscowych źródłach ciepła w postaci kominków. Znalazły też swoje miejsce zagadnienia związane z eksploatacja instalacji ogrzewań.
Podręcznik zawiera szereg ilustracji w postaci schematów oraz zdjęć wybranych wyrobów instalacyjnych oraz zbiorcze dane o wyrobach i producentach wraz z niezbędnymi adresami w formie tabel.
Publikacja ta oprócz części merytorycznej będzie zawierała kolorową prezentację reklamową firm oraz produktów branżowych.
Przewidziany termin wydania – III kwartał 2004 r.
W drugiej połowie 2004 roku ma się też ukazać "TECHNIKA KLIMATYZACYJNA DLA PRAKTYKÓW".
Zobacz: Publikacje Wydawnictwa SYSTHERM

Komentarze

  • Zabytek

    Wydawnictwo mocno przeterminowane nie kompletne. Pomijające temat domów izolowanych( zużycie energiina poziomie 35-70 kWh na m2 w rok). Tam gdzie nie ma sensu i ekonomi montowanie centralnych systemów ogrzewania gazowego olejowego i pomp ciepła.