Czy istnieje możliwość dofinansowania ogrzewania w bloku (poddasza) z funduszy unijnych? Będzie to ogrzewanie elektryczne piecami akumulacyjnymi.

Z przykrością musimy stwierdzić, że wymieniony przez Panią przedmiot wsparcia, czyli instalacja ogrzewania elektrycznego piecami akumulacyjnymi w bloku mieszkalnym nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Nie przewiduje się wsparcia dla tego typu projektów realizowanych samodzielnie przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y czy osoby prywatne.

(11.12.2009 r., woj. zachodniopomorskie)
Źródło: ''