Ta pionierska konstrukcja powstaje w Oberburgu w Szwajcarii i ma udowodnić, że możliwa jest budowa domów wielorodzinnych całkowicie ogrzewanych energią słoneczną. O ile inwestycja taka na południu europy nie była by czymś nadzwyczajnym, o tyle w warunkach klimatu Szwajcarii jest to inwestycja wyjątkowa.

W budynku mieścić się ma 8 mieszkań czynszowych, co przy powierzchni jednej kondygnacji wynoszącej 1334 m² daje kubaturę całkowitą równą 5170 m³. Aby ograniczyć zapotrzebowanie energetyczne, budynek zaprojektowano w technologii pasywnej, dobierając zwiększona warstwę izolacji oraz odpowiednie okna. Najciekawsza jest jednak instalacja ogrzewania. Budynek w 100% zaopatrywany jest w ciepło (ogrzewanie oraz ciepła woda) z baterii kolektorów o powierzchni 276 m² zlokalizowanej na południowej połaci dachu.   
(kliknij aby powiekszyć)
Aby zakumulować ciepło z tak dużej powierzchni w centrum budynku umieszczono zbiornik buforowy o pojemności 210 tys. litrów. Pojemność zbiornika bilansowano dla okresu całego roku, przy założeniu magazynowania nadwyżki ciepła w okresie letnim oraz jego powolnego rozładowywania przez miesiące jesienno-zimowe. Założenia takie wymusiły tak dużą pojemność wodną, która okupiona została zajmowaną przestrzenią - walec o średnicy 4 m i wysokości 17 m oraz 15-tonową masą. Zbiornik ładowany i rozładowywany jest strefowo poprzez 4 wężownice ładujące oraz 4 punkty poboru wody grzewczej. Wewnątrz zbiornika buforującego umieszczono trzy połączone ze sobą zbiorniki ciepłej wody użytkowej o łącznej pojemności 640 l.

Obecnie budynek znajduje się na etapie budowy, wykonane zostały fundamenty oraz ustawiony został zbiornik buforowy, który następnie zostanie zabudowany pprzez konstrukcję budynku.
Źródło: www.jenni.ch