Firma aquatherm - Polska zaprojektowała i zbudowała climasystem - system ogrzewania ściennego i chłodzenia sufitowego, który zapewnia komfort cieplny użytkownikom i jednocześnie jest oszczędny i ekologiczny, sprzyjający alergikom i daje swobodę projektowania wnętrza.


Celem powstania systemu climasystem było stworzenie
dogodnego sposobu ogrzewania pomieszczeń.
Zasada ogrzewania ściennego i sufitowego opiera się
na przekazywaniu ciepła poprzez promieniowanie
(rys. 2, 3), które jest bezpośrednio oddawane do pomieszczenia,
lub na osoby przebywające w tym
pomieszczeniu.

Efekt przytulnego ciepła uzyskujemy dzięki stosunkowo
dużej powierzchni grzewczej i niskiej temperaturze
powierzchni. Jest to niewątpliwie zaleta w porównaniu
do małych gorących powierzchni, jakimi są promienniki
ciepła – grzejniki przekazujące ciepło na drodze konwekcji
(rys. 1).
System Climasystem ze względu na zmniejszoną temperaturę
zasilania (25°C-35°C) doskonale nadaje się do
stosowania w połączeniu z niskotemperaturowym źródłem
ciepła jakim jest kocioł kondensacyjny czy pompa
ciepła.
Kolejną technicznie udokumentowaną zaletą jest
zmniejszony konwekcyjny ruch powietrza, co powoduje
zminimalizowanie obiegu kurzu w powietrzu (szczególnie
istotne dla alergików), jak również wpływa na równomierną
wilgotność powietrza.
Przy pomocy ogrzewania ściennego zmniejszamy koszt
energetyczny ok. 25%-30%, oraz przyczyniamy się do
tworzenia zdrowego klimatu w pomieszczeniu.
Oczywiście systemy ogrzewania ściennego i sufitowego
mogą być ze sobą łączone. Bezpośrednie promieniowanie ciepła jest odbierane
przez ludzki organizm jako przyjemne ciepło. Temperatura powietrza w porównaniu
z tradycyjną techniką grzewczą (promienniki ciepła) może być niższa (17°C-18°C),
a mimo to użytkownicy pomieszczenia odczuwają termiczny komfort.
Panele do ogrzewań ściennych


Firma aquatherm - Polska oferuje system, w którego skład wchodząregistry do ogrzewania ściennego lub chłodzenia sufitowego wykonane z polipropylenu PP-R (80). System jest w pełni kompatybilny z oferowanym przez firmę od 15 lat, „zielonym“ systemem rur i kształtek fusiotherm®. Registry do ogrzewania ściennego produkowane są w wymiarach od 48x50 cm do 48x750 cm. Grubość elementów wynosi 24,5 mm. Dla zwiększenia powierzchni wymiany ciepła rury registrów mają przekrój kwadratowy, belki rozdzielcze zaś zakończone są elementami przechodzącymi w kształt okrągły.
Łączenie registrów w baterie odbywa się poprzez zgrzewanie z wykorzystaniem
typowych zgrzewarek aquatherm®.
Registry po zamontowaniu na ścianie, bądź suficie, przykrywa się tynkiem cementowym lub gipsowym (30-35 mm), istnieje też możliwość montażu pod płytami
z karton-gipsu. Instalacja pracuje na takich parametrach jak ogrzewanie podłogowe
i pozwala uzyskać moc około 100 W z 1 m² powierzchni registra. Takie rozwiązanie może stanowić znakomite uzupełnienie bilansu ciepła dla pomieszczenia w przypadku, gdy samo ogrzewanie podłogowe nie pokrywa w pełni zapotrzebowania ciepła a nie chcemy z uwagi na aranżację wnętrza montować tradycyjnego grzejnika lub grzejnika kanałowego. Zblokowaną baterie registrów o powierzchni maksymalnej 12 m² można podłączyć do jednego obiegu grzewczego, każde dalsze rozszerzenie wymaga osobnego podłączenia z wykorzystaniem rozdzielacza. System uzupełniają takie elementy automatyki jak: termostat pokojowy, listwa podłączeniowa, głowice termoelektryczne czy zawór ograniczający temperaturę powrotu.
W skład systemu wchodzi również unikalna metoda mocowania registrów składająca
się z szyn mocujących, elementów mocujących i uchwytów.


Panele do zastosowania w sufitach podwieszanych

Naturalnym rozwinięciem idei takiego ogrzewania płaszczyznowego jest zastosowanie registrów w ogrzewaniu bądź chłodzeniu sufitowym. W tym przypadku
registry mają wymiar 62,5x62,5 cm dostosowany do wielkości kasetonów w sufitach
podwieszanych. Registry te pozwalają uzyskać wydajność chłodzenia w granicach
110 – 120 W/m² zależnie od zastosowanej maskownicy kasetonu (metalowej lub tekturowej), przy temperaturze zasilenia 12°C.
Panele grzewcze i chłodnicze są łączone szybko i pewnie przy pomocy łączników
wtykowych, złączek typu „klik“. Panel jest zaopatrzony w przyłącza 16 mm, dzięki
którym łącznik zaciskowy typu „klik“ pozwala w sposób pewny połączyć kolejne registry.
Złączka „klik“ posiada ząbki ze stali szlachetnej i utrzymuje w pewny i trwały
sposób przyłącze w gnieździe złączki. Dzięki dwóm zintegrowanym pierścieniom
powstaje całkowicie szczelne i pewne połączenie.
Celem wykonania prac konserwacyjnych na poszczególnych elementach konstrukcji
w pustej przestrzeni podwieszonych sufitów połączenia typu „klik“ mogą
być rozmontowane. W tym celu należy wcisnąć biały pierścień uwalniając końcówkę
przyłącza. Połączenie może być ponownie wykorzystane.

Climasystem – zalety:
• Ogrzewanie lub chłodzenie
• Odporność na glikol i solankę
• Równomierny rozkład temperatury
• Zminimalizowany obieg kurzu w powietrzu
• Brak przeciągów i tym samym większy komfort
• Zachowana naturalna zdolność akumulacyjna budynku
• Prosta technika regulacji
• Szybki i prosty montaż dzięki zwartej i przemyślanej konstrukcji registra i zamocowań
• Pewny system łączenia poprzez zgrzewanie (zaciskanie w przypadku elementów sufitowych)
• Odporność na uderzenia
• Niskie opory przepływu
• Wysoka stabilność cieplna
• Znaczna swoboda architektoniczna
• Możliwość zabudowy również w obiektach remontowanych
• Do zastosowania w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności
• Oszczędność energii w trakcie eksploatacji
• Produkt ekologiczny
Poradnik climasystem
Źródło: aquatherm-Polska