Ogrzewanie Infrared w domu to oszczędność i zdrowie, ale niewiele osób i firm potrafi mniej lub więcej precyzyjnie określić jakie parametry powinien mieć promiennik podczerwieni w danym budynku czy pomieszczeniu.

Ogrzewanie Infrared - jak dobrać moc promienników podczerwieni
Za średnią wartość stosunku mocy do wielkości ogrzewanej panelami Infrared powierzchni przyjmuje się 20W / 1 m3 przy założeniu wysokiej teroizolacyjności budynku i wysokości pomieszczeń 2-2,5 m.

Jest to założenie ekonomiczne. Bardziej szczegółowe dane podawane przez producentów zalecają następującą konfigurację:

- przedpokój , korytarz 20 W/m3
- sypialnie i kuchnie 25 W/m3
- pokój dzienny i pokoje dziecięce 30 W/m3
- łazienki 40 W/m3

Powyższe parametry dotyczą wysokich warunków izolacji cieplnej dla pomieszczeń o wysokości 2-2,5m z założeniem że systemem steruje termoregulator.

Powyższe należy skorygować w zależności od warunków następująco:

- dla pomieszczeń o wysokości większej niż 2,5m ze względu na większą odległość od obiektów ogrzewanych +50% na każdy dodatkowy metr, przykład 20W/m3 w pomieszczeniu 2,5 m daje 30W/m3 w pomieszczeniu 3,5m

- dla pomieszczeń lub budynków o średniej izolacji cieplnej +25%, przykład 20W/m3 w pomieszczeniu o wysokiej termoizolacyjności daje 25W/m3 w pomieszczeniach posiadających straty cieplne określone jako średnie

- dla pomieszczeń lub budynków o niskiej izolacji cieplnej +50%, przykład 20W/m3 w pomieszczeniu o wysokiej termoizolacyjności daje 30W/m3 w pomieszczeniach posiadających straty cieplne określone jako wysokie.