Korporacja Kominiarzy polskich powołała Rejestr Mistrzów Kominiarskich. Rejestr ma zasięg ogólnopolski i grupuje specjalistów posiadających dyplom Mistrza Kominiarskiego, uprawniający do kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.


Niesprawny komin stwarza śmiertelne zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Brak jego przeglądów i konserwacji sprawia, że nasz dom z ostoi spokoju i ciepła rodzinnego zmienia się w pułapkę bez wyjścia… Nie mniejsze zagrożenie niesie działalność nieprofesjonalnych kominiarzy często utwierdzających użytkowników w złych praktykach. Skutki są fatalne.
By ukrócić ten proceder Korporacja Kominiarzy polskich powołała Rejestr Mistrzów Kominiarskich. Rejestr ma zasięg ogólnopolski i grupuje specjalistów posiadających dyplom Mistrza Kominiarskiego, uprawniający do kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.
Rejestr Mistrzów Kominiarskich znajduje się w Internecie pod adresem www.kominiarze.info. Dostęp do jego zasobów jest nieograniczony, zaś poręczna wyszukiwarka umożliwia szybkie odnalezienie profesjonalnego kominiarza w naszym bezpośrednim sąsiedztwie.

Rejestr Mistrzów Kominiarskich prowadzony jest w ramach ogólnopolskiej akcji "Mądry Polak przed budową - Dom przyjazny". – Musimy mieć świadomość, że lekceważenie zaleceń kominiarskich czy wręcz odmowa przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych prowadzi do tragedii. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, wzywając doświadczonego i odpowiedzialnego kominiarza – dodaje prezes Breitscheidel.