Data rozpoczęcia
2012-09-02
Data zakończenia
2012-09-05
Miejsce
Lublin

IV Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska

2-5 września 2012 r. Lublin


Organizatorzy:
Komitet Inżynierii Środowiska PAN
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
przy udziale Wydziałów i Instytutów z dyscypliny Inżynierii Środowiska

Komitet honorowy:
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, prezes PTChem
Prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik, Politechnika Gdańska, członek korespondencyjny PAN
Prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski, Politechnika Krakowska, Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Prof. dr hab. inż. dr h.c. Marek Opielak, Politechnika Lubelska, Rektor Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze, Uniwersytet Opolski, przewodnicząca KIŚ PAN
Prof. dr hab. inż. Jakub Siemek, Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków, członek korespondencyjny PAN, członek CK
Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki, Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra, Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska, członek CK

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. inż. Wojciech Adamski, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Kazimierz Banasik, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Prof. PŚ. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur, Politechnika Świętokrzyska
Prof. dr hab. inż. January Bień, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Ryszard Błażejewski, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Prof. dr hab. inż. Michał Bodzek, Politechnika Śląska
Prof. PL dr hab. Marzenna Dudzińska, Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki, Politechnika Wrocławska, członek CK
Dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, Uniwersytet Zielonogórski
Prof. PK dr hab. inż. Krzysztof Knapik, Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Marian Mazur, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch, Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski, Politechnika Lubelska, członek korespondencyjny PAN
Prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Piecuch, Politechnika Koszalińska
Prof. PG dr hab. inż. Bernard Quant, Politechnika Gdańska
Prof. PW dr hab. inż. Marian Rosiński, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
Prof. dr hab. inż. Marek Sozański, Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Szymański, Politechnika Koszalińska
Prof. PŁ dr hab. inż. Marek Zawilski, Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Roman Zarzycki, Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak, Politechnika Wrocławska

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy w dniach 2-5 września 2012 roku do Lublina na IV już Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska. Będzie to jak zwykle forum prezentacji wyników badań, dyskusji panelowych i spotkań towarzyskich. Tradycyjnie będzie to także okazja do przygotowania dobrej, punktowanej publikacji, gdyż wybrane (po recenzjach) artykuły w języku angielskim, zostaną wydrukowane jako monografia w wydawnictwie międzynarodowym CRC Press, Taylor&Francis Group.
Na stronie internetowej http://wis.pol.lublin.pl/ znajdziecie Państwo aktualne informacje oraz adres do korespondencji, na który prosimy przesłać dane rejestracyjne, a następnie – abstrakty i gotowe artykuły do druku.

Najważniejsze informacje

Czas i miejsce
IV Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska odbędzie się w Lublinie w dniach:
2-5 września 2012 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 40B.

Ramowy Program:
2 wrzesień (niedziela)
17.00 -19.00 Rejestracja uczestników
19.00 Nieoficjalne otwarcie – Aperitif
3 wrzesień (poniedziałek)
9.30 – 12.00 Uroczyste otwarcie
12.00 – 13.00 Obiad
14.00 – 16.00 Obrady w sekcjach
16.30 – 18.00 Sesje posterowe
19.00 Koncert/Kolacja
4 wrzesień (wtorek)
9.00 – 10.30. Sesja plenarna
11.00 – 12.30 Obrady w sekcjach
13.00 – 14.00 Obiad
14.30 – 16.00 Sesja posterowa/Dyskusje panelowe
16.30 – 18.30 Obrady w sekcjach
20.00 Kolacja – niespodzianka
5 wrzesień (środa)
9.00 – 11.00. Obrady w sekcjach
12.00 – 13.00 Sesja plenarna
13.10 – 14.00 Obiad

Proponowane sesje tematyczne
1. Technologia wody i ścieków
2. Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę
3. Utylizacja odpadów stałych i osadów ściekowych
4. Ochrona atmosfery
5. Energetyka w ochronie środowiska
6. Jakość środowiska wewnętrznego
7. Ogrzewnictwo i wentylacja
8. Remediacja terenów zdegradowanych
9. Metody chemiczne w ochronie środowiska
10. Zrównoważony rozwój
oraz - Inne – wynikające ze zgłoszeń uczestników

>>inne ważne informacje
e-mail: kongres4@wis.pol.lublin.pl