Data rozpoczęcia
2008-09-30
Data zakończenia
2008-09-30

termin: 30.09.2008 miejsce: Poznań


Celem konferencji, której opiekunem merytorycznym jest prof. zw. dr hab. inż. Edward Szczechowiak z Politechniki Poznańskiej, jest rozpowszechnianie informacji na temat podstawowych zagadnień dotyczących budownictwa niskoenergetycznego oraz dostępnych technik i technologii.
Dzięki skutecznym rozwiązaniom zyskujemy nie tylko my, ale również środowisko, dlatego energochłonność budynku staje się ważną informacją niezbędną przy podejmowaniu decyzji o zakupie domu lub mieszkania. O tym, czy budynek jest efektywny energetycznie w dużej mierze decyduje zaprojektowanie i wykonanie go zgodnie z zasadami energooszczędności.
Eksperci - teoretycy i praktycy z dziedziny budownictwa niskoenergetycznego odpowiedzą na nurtujące wielu pytania, jak np. jakie są podstawowe założenia budownictwa niskoenergetycznego? Czym jest charakterystyka termiczna budynków oraz jaki wpływ na klasy energetyczne ma technika instalacyjna? Jakie rozwiązania stosowane w budownictwie energooszczędnym poprawiają efektywność energetyczną budynków?
Program konferencji obejmuje trzy sesje.

Sesja I
- Podstawowe zagadnienia dotyczące budownictwa niskoenergetycznego
- Podstawowe założenia budownictwa niskoenergetycznego - prof. zw. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, Politechnika Poznańska.
- Paszporty energetyczne a oszczędność energii w budownictwie - dr hab. Tomasz Mróz, Politechnika Poznańska.
- Budynek biurowy zeroenergetyczny na przykładzie budynku LU-TE CO w Ludwigshafen - arch. Walter Braun, Universität Kaiserlauter.

Sesja II
- Technologie w budownictwie niskoenergetycznym
- Charakterystyka termiczna budynków niskoenergetycznych - dr inż. Małgorzata Basińska, Politechnika Poznańska.
- Stolarka otworowa w budownictwie niskoenergetycznym - Przemysław Ratajczak, Rehau.
- Nowoczesne technologie w budownictwie niskoenergetycznym na przykładzie aktualnych realizacji w Płocku - Roman Stanisławski, Budizol.

Sesja III
- Technika instalacyjna w budownictwie niskoenergetycznym
- Wpływ techniki instalacyjnej na klasy energetyczne budynków - prof. dr hab. inż. Halina Koczyk, Politechnika Poznańska.
- Komponenty instalacyjne dla budownictwa niskoenergetycznego - Marcin Motylski, Rehau.
- Żródło ciepła i chłodu z zastosowaniem pomp ciepła - Andrzej Oczoś, Danfoss.
- W entylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - Maciej Kosowski, Rekuperatory pl.
Konferencja odbędzie się w Poznaniu 30 września br. Sponsorem generalnym jest firma Rehau. Więcej informacji na temat konferencji udziela Beata Hryc-Jusik, tel. 061 655 81 23, e-mail: b.jusik@abrys.pl