Ogólne Warunki Sprzedaży i Montażu Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Pomp Ciepła opracowane zostały przez Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców w celu podniesienia jakości świadczonych usług oraz przeciwdziałania sporom mogącym powstać jako skutek niejasno sprecyzowanych kryteriów umownych. Warunki są standardem Krajowego Forum Chłodnictwa i mają zastosowanie do wszystkich Umów, dotyczących sprzedaży i / lub montażu urządzeń, zawartych pomiędzy stronami.

Ogólne Warunki Dostawy i Montażu Urządzeń Chłodniczych v. 3.0
Do pobrania: [attach=attach1]Ogólne Warunki Dostawy i Montażu Urządzeń Chłodniczych v. 3.0[/attach]
Źródło: Krajowe Forum Chłodnictwa