Dążeniem specjalistów naszej branży jest stworzenie jak najbardziej ekonomicznego systemu wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego zarówno pod względem jego ceny, jak i kosztów eksploatacyjnych.

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne wymagają znacznych ilości ciepła i chłodu do obróbki powietrza zewnętrznego. Liczące zmniejszenie zużycia energii, a tym samym właśnie kosztów można osiągnąć poprzez odzysk energii zawartej w powietrzu wywiewanym z pomieszczeń klimatyzowanych. Proces ten jest wywiewanego i nawiewanego. Trendy światowe obecnych czasów to rekuperacja i regeneracja ciepła. Każdy ze sposobów znajduje swoje zastosowanie, z tym że niektóre należą do dominujących.

Centrala CV-CNWV
Najczęściej spotykanymi układami odzysku energii stosowanymi w urządzeniach do obróbki powietrza są rekuperatory krzyżowe. Przede wszystkim wysoka sprawność energetyczna tych wymienników (70%), pozwalająca już w drugim roku pracy urządzenia korzystać z darmowej energii stawia je w rankingu systemów do odzysku energii na czołowym miejscu. Kolejne zalety to 100% separacja strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, a tym samym możliwość wykorzystania tego sposobu odzysku ciepła w bardzo szerokim zakresie, nawet jeżeli powietrze wywiewane jest zanieczyszczone oraz prosty sposób zabezpieczenia wymiennika przy pomocy przepustnicy tzw. by-passu sprzężonej z układem sterowania.
Jedynym mankamentem zastosowania w centralach rekuperatorów krzyżowych są gabaryty kompletnego urządzenia wentylacyjnego, a zwłaszcza jego długość. Propozycja VTS Clima to kompaktowa jednostka wentylacyjna CNWV, w której został wyeliminowny powyższy minus wymiennika krzyżowego.
W porównaniu do standardowych central z tym samym zestawem funkcji udało nam się skrócić urządzenie wyposażone w rekuperator nawet o 2 m.
Przedstawiony układ należy do typoszeregu central CV-A i został opracowany w trzech wielkościach pozwalających na obróbkę powietrza w zakresie od 1,5 tys. do 10,5 tys. m³/h.
Poniżej przedstawiamy budowę oraz podstawowe parametry urządzenia CV-A/CNWV.


Tabela 1 - wymiary połączeń elastycznych

Tabela 2 - gabaryty urządzenia CV-CNWV

Szczegółowe informacje odnośnie danych technicznych przedstawionej centrali przedstawia program: Clima Cad On-line

Komentarze

  • za mało opisów

    Bardzo chętnie zastosowałabym rekuperację w swoim domu, ale za mało tu informacji typu jak to działa, gdzie to instalować, czy potrzebne są kanały do rozprowadzenia powietrza w domu? Teraz nie ma tu odpowiedzi na moje pytania, ale może ktoś skusi się na zamieszczenia takich informacji aby zupełny laik taki jak ja mógł się przymierzyć do tego systemu.