Artykuł Carrier.


Dlaczego odzysk ciepła jest tak ważny?
Budynki są odpowiedzialne za 40% zużycia energii pierwotnej w całkowitm zużyciu energii w USA [1]. 43% energii zużywanej w budynkach komercyjnych jest wykorzystywane do
ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody [2] jak pokazano na rysunku.

Czytaj dalej na: http://www.docs.hvacpartners.com/idc/groups/public/documents/marketing/04-581041-01.pdf