Kupując urządzenia chłodnicze decydujemy się na najlepsze. Często zapominamy jednak o możliwości odzysku ciepła w tych urządzeniach.

Ekonomiczne i ekologiczne zalety odzysku ciepła w chłodnictwie, są nie do podważenia. Nikogo nie trzeba przekontywać odnośnie potrzeby oszczędności energii. W oststnich latach obserwujemy ciągły wzrost cen nośników energii. Z tego też względu odzysk ciepła w urządzeniach chłodniczych może być interesującą inwestycją gdyż:
1. Zaoszczędzone ciepło nie jest otrzymywane ze spalenia oleju, węgla lub gazu. Powoduje to zrozumiały wkład w ochronę środowiska. Z tego też względu urządzenie do odzysku ciepła wpływa pozytywnie na ochronę środowiska. Aspekt ochrony środowiska na pewno będzie grał w Polsce coraz wiekszą rolę.
2. Ochrona środowiska nie jest podstawowym argumentem dla inwestycji urządzenia odzysku ciepła. Inwestycja taka powinna być opłacalna ekonomicznie. Punkt ten jest ważnym argumentem dla wyboru urządzeń odzysku ciepła. Stosowanie urządzeń DK jest opłacalne i amortyzuje się po kilku latach.
Wykorzystanie ciepła z urządzeń chłodniczych nie jest w stanie poprawic globalnej sytuacji energetycznej, ale jest krokiem we właściwym kierunku.
System odzysku ciepła DK z zewnętrznymi skraplaczami rurowymi
Urządzenia te stosuje się w dużych instalacjach chłodniczych, w przypadku dużego zapotrzebowania na energię cieplną, np. w supermarketach z agregatami chlodniczymi głębokiego i normalnego mrożenia oraz w przetwórstwie spożywczym. W skraplaczach rurowych/oziębiaczach wody, dla systemów wody pitnej stosujemy wyłącznie przewody dwuściankowe (DIN 1988).
Rozbudowany system wielkości zbiorników i wymienników ciepła DK umożliwia dobór urządzeń odzysku ciepła DK dla każdej instalacji chłodniczej.