Wytyczne odnośnie typu i zakresu stosowania odwadniaczy dla potrzeb odprowadzenia kondensatu z instalacji parowych.

Warunki pracy Odwadniacz zalecany Odwadniacz możliwy do wykorzystania Współczynnik bezpieczeństwa
Kotły parowe
Typowe Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy Odwadniacz pływakowo - termostatyczny 1,5:1
Para przegrzana Odwadniacz dzwonowy z zaworem bezpieczeństwa Odwadniacz przeponowy Rozruch pod obciążeniem
Magistrale parowe i przewody rozprawadzające
Zabezpieczone przed zamarzaniem Odwadniacz dzwonowy (gdy ciśnienie jest zmienne to z zaworem bezpieczeństwa) Odwadniacz pływakowo - termostatyczny 2:1; 3:1 - na końcu magistrali, przed zaworem lub na linach rozprowadzających
Nie zabezpieczone przed zamarzaniem Odwadniacz dzwonowy Odwadniacz termostatyczny lub termodynamiczny jak powyżej
Separatory pary
Typowe Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy Automatyczny kontroler kondensatu 3:1
Dokładność 90% i mniejsza Automatyczny kontroler kondensatu - 3:1
Instalacje ogrzewania towarzyszącego
Typowe Odwadniacz dzwonowy Odwadniacz termostatyczny lub termodynamiczny 2:1
Wymienniki ciepła i podgrzewacze powietrza
Ciśnienie stałe Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy Odwadniacz pływakowo - termostatyczny 3:1
Ciśnienie zmienne - 0 do 100kPa nadcisnienia Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy 2:1przy zmienności 3 kPa
Ciśnienie zmienne - 0 do 200kPa nadcisnienia Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy 2:1przy zmienności 12 kPa
Ciśnienie zmienne - powyżej 200kPa nadcisnienia Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy 3:1przy maksymalnej zmienności 3 kPa
Ożebrowane radiatory i wężownice
Ciśnienie stałe Odwadniacz dzwonowy Odwadniacz termostatyczny 2:1; 3:1dla szybkiego podgrzewania
Ciśnienie zmienne Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy 2:1; 3:1dla szybkiego podgrzewania
Podgrzewacze powietrza
Ciśnienie stałe Odwadniacz dzwonowy Odwadniacz pływakowo-termostatyczny 2:1
Ciśnienie zmienne Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy 3:1
Parowe urządzenia absorpcyjne
Typowe Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy z zewętrznym odpowietrznikiem 2:1
Wymienniki płaszczowo-rurowe
Ciśnienie stałe Odwadniacz dzwonowy Automatyczny kontroler kondensatu lub odwadniacz pływakowo - termostatyczny 2:1
Ciśnienie zmienne Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Automatyczny kontroler kondensatu lub odwadniacz dzwonowy z odpowietrzeniem termicznym (jesli ciśnienie jest > 2 bar to odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy) do 1 bar - 2:1 przy zmienności 3kPa; 1do 2 - 2:1 przy zmiennosci 12 kPa; od 2 bar - 3:1
Wyparki jedno- i wielostopniowe
Typowe Automatyczny kontroler kondensatu Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy lub odwadniacz pływakowo-termostatyczny 2:1 gdy przepływ przekracza 22500 kg/h należy przyjąć 3:1
Kadzie
Odwodnienie grawitacyjne Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy Odwadniacz pływakowo - termostatyczny lub termostatyczny 3:1
Odwodnienie zasyfonowane Automatyczny kontroler kondensatu Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy 3:1
Suszarki obrotowe
Typowe Automatyczny kontroler kondensatu Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy 3:1dla automatycznego kontrolera kondensatu 8:1 dla odwadniacza dzwonowego przy stałym ciśnieniu 10:1 dla odwadniacza dzwonowego przy zmiennym ciśnieniu
Rozprężacze
Typowe Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy Automatyczny kontroler kondensatu lub odwadniacz pływakowo - termostatyczny 3:1
źródło: www.armstrong-intl.com