Ukazała się nowa wersja WENTYLi - bezpłatnej aplikacji AutoCADa wspomagającej rysowanie i obliczenia instalacji wentylacyjnych. W wersji 3.5 programu między innymi: kontrola dopasowania przekrojów na styku elementów, brakujące rzuty niektórych kształtek i nowa baza elementów Smay.
Co nowego w wersji 3.5 wobec wersji 3.2
Nowości w bibliotekach elementów
W wersji 3.5 dodano bibliotekę przepustnic, nawiewników, kratek i innych elementów produkowanych przez firmę Smay oraz uzupełniono aplikację o nowe brakujące rzuty łuków i kolan z bazy kształtek okrągłych i prostokątnych firmy Alnor, a także wprowadzono wiele drobnych poprawek do elementów z innych baz.
W rozkazie

Projektowanie po ścieżce

wprowadzono udogodnienie w momencie rozpoczynania rysowania "ścieżki" w styku z innym,
wstawionym wcześniej elementem. Dotychczas nowa, rysowana gałąź dziedziczyła z zastanego
elementu tylko rozmiar przekroju; teraz dodatkowo pobiera z tego elementu rodzaj i nazwę instalacji,
które stają się dla noworysowanej gałęzi obowiązujące.
Ponadto przy
Wstawianiu nowego elementu
program kontroluje czy w miejscu styku elementów istniejącego i nowowstawianego istnieje ten sam przekrój, informując użytkownika o ewentualnym konflikcie.
Wprowadzono

Zmianę organizacyjną programu
.
Ważna w wersji 3.5 jest zmiana organizacyjna polegająca na tym, że poszczególni producenci mogą teraz rozpowszechniać program z wybranymi bazami, jakie Wentyle posiadają.
WENTYLE 3.5 do pobrania w wersjach pod AutoCADa i BricsCADa/IntelliCADa oraz instrukcje do programu i baza stron katalogowych w PDF'ach do pobrania ze strony www.tomicad.pl
WENTYLE to aplikacja pracująca w środowisku AutoCAD i IntelliCAD wspomagająca rysowanie i obliczenia instalacji wentylacyjnych. Program jest bezpłatny. WENTYLe zwiera bazy producenckie firm Alnor (kanały wentylacyjne), BH-Res (kanały went. z płyt Climaver), Dospel (wentylatory, kratki, kanały plastikowe), Flakt Woods (nawiewniki, klapy p.poż) i Smay (przepustnice, nawiewniki, kratki i inne), które stanowią bogatą ofertę elementów do budowy instalacji. Najnowsze wersje programu WENTYLE są udostępniane na stronie www.tomicad.pl wraz z krótkimi filmami o działaniu programu, instrukcjami i innymi niezbędnymi informacjami.