Odpylanie powietrza w hali spawalni, lakierni, na stanowiskach obróbczych elementów o dużych gabarytach. Nowy Push Pull od NAAR Technik

Odpylanie powietrza w hali przemysłowej
Najlepszym sposobem na odpylanie jest wychwycenie pyłów w miejscu ich powstawania. Co zrobić jeżeli nie ma stałego punktu emisji a dymy i pyły powstają w każdym punkcie hali? Jest to poważny problem odpylania spawalni i lakierni elementów wielkogabarytowych i przestrzennych. Na takich halach spawa się, oczyszcza i często maluje konstrukcje umieszczone w dowolnym miejscu. Powszechnie stosowane ramiona odciągowe w takim przypadku są nieprzydatne a odciągi z uchwytów spawalniczych są niechętnie widziane przez pracowników i pracodawców. Jedynym rozwiązaniem jest odpylanie powietrza o w całej przestrzeni hali.

Na wstępie należy dowiedzieć się, ile powietrza należy wymienić, aby odpylanie było skuteczne. Do tego celu musi być znana ilość emitowanych zanieczyszczeń z zainstalowanych na hali stanowisk. Po przeprowadzeniu kilku operacji matematycznych można wyznaczyć wydajność układu. Radą służyć mogą fachowcy z NAAR Technik, a zapytanie można wysłać wypełniając formularz dostępny pod adresem http://www.naar.pl/odpylanie.htmlUogólniając problem, można wstępnie założyć, że aby oczyścić powietrze w hali należy zapewnić 8 wymian powietrza na godzinę. Po szybkim przeliczeniu okazuje się, że musimy wymienić kilkadziesiąt tysięcy m3/h! Czy wyrzucać to powietrze po prostu poza halę? Jeżeli przeliczymy, że na ogrzanie 1000 m3/h potrzeba 10 kW/h energii szybko okaże się, że można przez okres zimy zaoszczędzić tyle, ile kosztuje instalacja odpylania.

NAAR Technik wychodząc naprzeciw Państwa problemom opracował system odpylania powietrza dla spawalni, lakierni, śrutowni i stanowisk obróbki elementów wielkogabarytowych.
Inżynierowie z NAAR Technik zoptymalizowali pod względem inwestycyjnym jak i eksploatacyjnym system odpylania powietrza w powszechnie znanym układzie Push Pull. NAAR Technik stworzył tym samym kolejną generację systemu - Push Pull Eco. System ten polega na zastosowaniu na hali wymuszonego ruchu powietrza kierującego zanieczyszczone gazy do odpylacza. Odpylacz po oczyszczeniu powietrza z pyłów i dymów spawalniczych wdmuchuje je do hali.Czym różni się odpylanie Push Pull Eco od innych? Przede wszystkim układ składa się z modułów mogący pracować w małych jak i bardzo dużych halach i jest konkurencyjny cenowo. Uproszczony został montaż i ustandaryzowane części składowe instalacji.
Drugą z najważniejszych zalet Push Pull Eco jest optymalizacja pod względem kosztów eksploatacyjnych. Push Pull Eco firmy NAAR Technik posiada najniższy możliwy wskaźnik poboru energii.

Więcej szczegółów technicznych na temat odpylania hal przemysłowych można znaleźć pod adresem http://www.naar.pl/odpylanie.html