Odpylacze cyklonowe STORM są przeznaczone do oczyszczania powietrza zanieczyszczonego suchymi pyłami o wielkości powyżej 5 μm.

Odpylacze cyklonowe STORM
STORMOdpylacze cyklonowe STORM należą do grupy urządzeń podciśnieniowych. Proces odpylania zachodzi tu na zasadzie siły odśrodkowej a wytrącone pyły gromadzą się w polietylenowym worku umieszczonym pod odpylaczem. W przypadku pyłów grubych odpylacze STORM mogą pełnić funkcję filtra końcowego, natomiast przy odpylaniu pyłów drobnych mogą pełnić funkcje filtra wstępnego, który następnie należy połączyć szeregowo z filtrem dokładnym o zbliżonym wydatku.

Skuteczność odpylaczy waha się w granicach 95-99%.

Odpylacze STORM są produkowane w wersji z wentylatorem (STORM-1000, STORM-2000, STORM-5000) lub bez wentylatora (STORM-1000 Soft, STORM-2000 Soft, STORM-5000 Soft). W tej drugiej wersji opory własne odpylacza musi pokonać wentylator podłączony szeregowo do końcowego urządzenia filtrowentylacyjnego.

Budowa
Odpylacz cyklonowy STORM składa się z:
- konstrukcji nośnej,
- cyklonu w kształcie stożka na całej wysokości,
- polietylenowego worka na odpady,
- prowadnic zabezpieczających worek przed zassaniem do wnętrza odpylacza,
- wentylatora promieniowego dla wersji STORM,
- króćca przyłączeniowego dla wersji STORM Soft,
- zestawu tłumiącego dla wersji STORM (na życzenie).

Więcej na temat STORM w załączonym pliku pdf.