Dokonując analizy rozwiązań technicznych wykorzystywanych w produktach firmy SAMSUNG można zauważyć, iż nawet najprostsze urządzenia klimatyzacyjne można zmodyfikować i wykorzystać w nich najnowsze światowe rozwiązania wykorzystywane w technice chłodnictwa i klimatyzacji. Są to produkty charakteryzujące się najnowszą technologią, wysokimi wartościami sprawności oraz ciekawym, nowoczesnym designem.

Od klimatyzatorów split po systemy DVM. Systemy klimatyzacyjne SAMSUNG
Jednostki ścienne MB I, MB II, MAX, CRYSTALDążąc do poszerzenia swojej oferty o rozwiązania dedykowane również do klienta końcowego zainteresowanego systemami schładzania powietrza do zastosowania w pomieszczeniach oraz w obiektach o małej i średniej kubaturze firma KLIWEKO poszerzyła swoją ofertę w 2006 roku o rozwiązania firmy SAMSUNG. Tak jak pozostałe urządzenia znajdujące się w zakresie systemów oferowanych przez firmę również w tym segmencie produktowym zastosowane rozwiązania inżynierskie znajdują się na wysokim poziomie zaawansowania technicznego.

Systemy klimatyzacyjne marki SAMSUNG obejmują:
- klimatyzatory typu Split (RAC i CAC);
- klimatyzatory typu Multisplit (urządzenia Free Joint Multi);
- systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego dla małych i średnich obiektów (systemy Mini DVM oraz DVM);
- centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła (urządzenia ERV) o bardzo korzystnym stosunku mocy silnika wentylatora w kW do wydatku powietrza m3/s.

Wszystkie sprężarkowe urządzenia chłodnicze SAMSUNG są standardowo oferowane w wersji z rewersyjnym obiegiem chłodniczym – pompą ciepła i napełnione czynnikiem chłodniczym R410A cechującym się „małym poślizgiem temperaturowym” oraz wysoką jednostkową wydajnością chłodniczą.
Klimatyzatory typu split dostępne są w dwóch zasadniczych wersjach: ze sprężarką sterowaną w oparciu o zasadę włącz/wyłącz oraz ze sprężarką z płynną regulacją prędkości obrotowej. Kluczowym sukcesem firmy w tym zakresie urządzeń są: niezwykle atrakcyjny design jednostek wewnętrznych (a w szczególności jednostek wewnętrznych ściennych), kompaktowe wymiary jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, atrakcyjna cena oraz wysokie wskaźniki efektywności energetycznej, zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia.
Bardzo korzystne wartości współczynników EER i COP można zweryfikować w stosunku do innych producentów w programie certyfikacji niezależnej instytucji badawczej EUROVENT, zrzeszającej wiodących
producentów urządzeń przeznaczonych dla chłodnictwa i klimatyzacji.

We wszystkich jednostkach zewnętrznych klimatyzatorów typu „multi-split” wykorzystywane są standardowo sprężarki o płynnej regulacji prędkości obrotowej. Cechy charakteryzujące jednostki „split” są również w tej kategorii urządzeń obowiązujące.
Nowa sprężarka Digital scroll firmy COPELAND

Systemy DVM
Oferta firmy SAMSUNG obejmuje oprócz typowych rozwiązań urządzeń split i multi-split, również systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego DVM. Wszystkie rozwiązania tej firmy wykorzystują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie systemów opartych na bezpośrednim odparowaniu czynnika chłodniczego.
System DVM (ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego) składa się z zespołu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. Duża liczba jednostek wewnętrznych (do 64 w jednym systemie) łączonych poprzez trójniki może zostać przyłączona do instalacji freonowej dwu- lub trzyrurowej podłączonej do jednej lub zespołu jednostek zewnętrznych. System dwururowy umożliwia grzanie lub chłodzenie pomieszczeń. Urządzenia
co prawda pracują w wersji pompy ciepła, tylko w systemie dwururowym nie jest możliwe jednoczesne
grzanie i chłodzenie w tym samym czasie różnych pomieszczeń. Na taką możliwość pozwala system trzyrurowy (z odzyskiem ciepła) dostępny w pełnym zakresie wydajności systemów dwururowych.
Jednoczesne grzanie i chłodzenie różnych jednostek wewnętrznych podłączonych do systemu możliwe jest dzięki kierowaniu przegrzanego czynnik chłodniczego w postaci pary z jednostki wewnętrznej pracującej w trybie chłodzenia do jednostki pracującej w trybie grzania.
Przy większym zapotrzebowaniu na moc chłodniczą/grzewczą kilka jednostek zewnętrznych może zostać połączonych razem tworząc pojedynczy system o większej wydajności. Jednostki zewnętrzne mogą być łączone dowolnie osiągając wydajność chłodniczą 64 HP = 180 kW. Jednostki zewnętrzne lub też ich kombinacje dostępne są w dwóch wersjach (pomijając wersje dwu- i trzyrurowe z odzyskiem – HR):
- wersji kompakt
- wersji o wysokiej efektywności energetycznej.

Zastosowana w urządzeniach SAMSUNG sprężarka o płynnej regulacji wydajności („Digital scroll”) firmy Copeland jest najnowszą konstrukcją dostępną na rynku. Różnica w konstrukcji sprężarki wykorzystywanej w systemie DVM w odniesieniu do tych oferowanych w systemach konkurencyjnych została przedstawiona w referacie Pana Bartłomieja Adamskiego poświęconemu nowoczesnym rozwiązaniom systemów ze zmiennym
przepływem czynnika chłodniczego opublikowanemu w materiałach seminaryjnych wystawy „Forum Wentylacja-Salon Klimatyzacja 2009”.
Zastosowanie obok sprężarki „DIGITAL SCROLL”, elektronicznych zaworów rozprężnych, funkcji ekonomizera (możliwość dochłodzenia ciekłego czynnika chłodniczego za skraplaczem poprzez wykorzystanie dodatkowego
wymiennika ciepła i zaworu rozprężnego) oraz bezpośredniego wtrysku odparowanego czynnika chłodniczego do komory sprężającej sprężarki powoduje uzyskanie jednych z najwyższych wartości współczynników efektywności energetycznej.

Nowością jest zastosowanie elektronicznych zaworów rozprężnych zamontowanych w jednostkach wewnętrznych ściennych. Tradycyjne rozwiązania oferują zawory rozprężne w jednostkach wewnętrznych ściennych do montażu na zewnątrz jednostek.

Maksymalne długości orurowania instalacji
Inne cechy charakterystyczne systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego typu DVM, to:
- długi system połączeń freonowych (przewody freonowe o maksymalnej długości 220 m pomiędzy jednostką zewnętrzną a najdalej położoną jednostką wewnętrzną. Całkowita sumaryczna długość przewodów freonowych może osiągnąć nawet wartość 1000 m,
- wysoka wydajność chłodnicza,
- poprawiona wydajność grzewcza,
- mała powierzchnia podstawy,
- automatyczne rozpoznanie długości przewodów chłodniczych,
- system ochrony przed wyciekiem czynnika chłodniczego,
- ciekawy design jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,
- kompaktowe wymiary jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,
- zaawansowany system sterowania i zarządzania systemem ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego typu DVM.

Podsumowanie
Zaawansowany system sterowania i możliwości dotyczące monitorowania i nadzorowania pracy systemu klimatyzacyjnego typu DVM stoją na najwyższym poziomie.
Dla przykładu serwer zarządzania danymi DMS firmy SAMSUNG umożliwia sterowanie, nadzorowanie,
rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej z dowolnego komputera z dostępem do sieci internetowej,
a także przechowywanie danych w pamięci przez 93 dni (3 miesiące) z możliwością zapisu w formacie Excel. Należy wspomnieć, iż dostawa systemu rozliczania kosztów zużycie energii elektrycznej firmy SAMSUNG obejmuje również liczniki energii elektrycznej, co powoduje, że pomiar i rozliczenia kosztów poszczególnych użytkowników odbywa się w sposób całkowicie automatyczny.

Wydajności jednostek typu DVM Plus III

Źródło: Chłodnictwo&Klimatyzacja