Jutro rozpoczną się zapisy na akcje spółki Centrum Klima - wiodącego w na rynku polskim oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zapisy przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Zakończenie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów Indywidualnych zaplanowano na 22 października 2009. Spółka oferuje akcje wyłącznie nowej emisji. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez najbliższe 12 miesięcy, natomiast BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. przez 6 miesięcy.Cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości jeszcze dzisiaj - 19 października 2009. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany do 26 października 2009, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do 27 października 2009.
Spółka oferuje 3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C, a do obrotu wprowadzonych zostanie do 3 mln PDA do akcji serii C. Rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszej połowie listopada 2009 roku.
Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich.

"Jesteśmy przekonani, że nasza oferta zakończy się sukcesem, mimo stosunkowo trudnej sytuacji rynkowej. Potwierdzeniem naszego potencjału są rosnące wyniki finansowe i dynamiczne zwiększanie eksportu produktów własnych. W budownictwie oraz w innych branżach, do których kierujemy naszą ofertę produktową, coraz częściej stawia się na nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, co sprzyja innowacyjnym producentom, takim jak Centrum Klima. Dokładnie analizujemy nasze potrzeby inwestycyjne i konsekwentnie realizujemy plany rozwoju firmy. Już dziś notujemy znaczne zainteresowanie potencjalnych inwestorów naszymi akcjami"
- mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.
Oferującym akcje spółki Centrum Klima SA jest Dom Inwestycyjny BRE Banku, natomiast doradcą finansowym - Capital One Advisers.