Certyfikacja środowiskowa budynków, budownictwo zrównoważone, ekologiczne rozwiązania w budownictwie i planowanie aglomeracji miejskich to główne zagadnienia, poruszone na konferencji „Dzień Ziemi oraz Wprowadzenie do DGNB” zorganizowanej przez PLGBC i Knauf Insulation, która odbyła się w 23 kwietnia w Polonia Palace Hotel w Warszawie.

Od certyfikacji do ochrony środowiska - podsumowanie konferencji „Dzień Ziemi”
Certyfikaty, technologie, aglomeracje

Konferencję rozpoczął Rafał Schurma z PLGBC wykładem dotyczącym wpływu człowieka na środowisko naturalne i znaczeniem certyfikacji środowiskowej budynków. Nawiązując do tradycji Międzynarodowego Dnia Ziemi prezentacja poruszyła główne ogólnoświatowe problemy odnoszące się do wszystkich aspektów życia ludzkiego, od społecznych poprzez środowiskowe, a na ekonomicznych kończąc. Zdaniem Rafała Schurmy inicjatywy podejmowane przez niezależne instytucje, mające na celu wprowadzanie jednolitych standardów dotyczących certyfikacji środowiskowej budynków, są kluczowym elementem rozwoju zrównoważonego. Budynki np. odpowiedzialne są za ponad 45 % zużycia całkowitej energii w Europie i dlatego to na nich powinny koncentrować się wysiłki związane z oszczędnością energii. Ważniejsze jest jednak wielokryterialne rozpatrywanie każdego z rozwiązań pod kątem środowiskowym, społecznym i socjalnym i do tego służą właśnie propagowane przez PLGBC systemy ocen środowiskowych budynków takie jak LEED, BREEAM czy DGNB.

Uzupełnieniem tej tezy było krótkie wystąpienie Pani Ewy Kosmali z Knauf Insulation, która przedstawiła najnowsze osiągnięcia w dziedzinie produkcji wełny mineralnej. Wełna produkowana w Technologii ECOSE®, jest pierwszą od 70 lat zmianą w produkcji wełny mineralnej i poważnym krokiem na drodze do budowy energooszczędnych i zrównoważonych środowiskowo budynków, które charakteryzują się niskim zużyciem energii i nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne.

Prezentacje dr Czesława Bieleckiego z Dom i Miasto oraz dr Michała Stangle z PLGBC dotyczyły zrównoważonego rozwoju w skali makro, czyli rozwoju miast w taki sposób, aby ich struktura w jak najmniejszy sposób wpływała na środowisko i zapewniała mieszkańcom maksimum komfortu. Kluczem jest tu właściwe zagospodarowanie przestrzenne, które w wielu polskich miastach nie istnieje lub jest oderwane od rzeczywistości. Liczne podane przykłady ujawniały długofalowość podejmowanych w tym zakresie decyzji istotnych dla zrównoważonego rozwoju danego obszaru.

DGNB i EPD - Najlepsze standardy wkraczają do Polski

Druga część konferencji poświęcona była merytorycznym kwestiom związanym z certyfikatami DGNB oraz standardem EPD (Enviromental Product Declaration). „EPD jest integralnym elementem wszystkich procesów związanych z budownictwem zrównoważonym, gdyż trzeba wiedzieć, że nie tylko stawianie energooszczędnych budynków jest ważne ale także budowanie ich z ekologicznych materiałów.” – dodaje Ewa Kosmala, pełnomocnik zarządu Knauf Insulation.

Panele poświęcone certyfikatowi DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), prowadzone przez Dominica Church’a specjalistę od międzynarodowej wersji certyfikatu DGNB, przybliżyły zadania i rolę niemieckiego Green Building Counsil (GBC) oraz filozofię, zasady i kryteria oceny DGNB. W Polsce certyfikacja środowiskowa oraz jej weryfikacja jest nadal nie do końca jasna. Szansą na poprawę tej sytuacji może okazać się niemiecki system certyfikacji DGNB, który odnosi się do europejskich standardów i wydaje się być najbardziej przejrzystym i usystematyzowanym z wielokryterialnych systemów oceny budynków. Dla budynków przyznawane są kategorie: brązowa, srebrna lub złota.

Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) został opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) wraz z Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miasta (BMVBS). Certyfikat służy jako narzędzie do kompleksowego planowania i oceny budynków. Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego obejmuje pięć obszarów, które wpływają na ocenę budynku: ekologiczny, ekonomiczny, społeczno-kulturowy, jakość techniczną oraz jakość procesu. Dodatkowo niezależnie od wszystkich powiązań dot. samego budynku rozpatrywany jest aspekt lokalizacji. Świadectwo oparte jest na koncepcji integralnego planowania, które określa cele budownictwa zrównoważonego, we wczesnym etapie. W ten sposób zrównoważone budynki mogą być projektowane w oparciu o aktualny stan wiedzy na temat zielonych materiałów i technologii.


O firmie Knauf Insulation
Knauf Insulation wchodząca w skład niemieckiej Grupy Knauf to jeden z czołowych producentów materiałów izolacyjnych, posiadający ponad trzydziestoletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań przeznaczonych dla budynków mieszkalnych, niemieszkalnych i obiektów przemysłowych. Zaangażowanie w dostarczanie materiałów wspierających zrównoważony rozwój w budownictwie potwierdza wprowadzanie wełny nowej generacji w ECOSE® Technology. Firma zatrudnia ponad 5000 pracowników w 35 krajach i posiada 30 zakładów produkcyjnych. Knauf Insulation od lat posiada stabilną pozycję rynkową i rozwija się dynamicznie pod względem operacyjnym i finansowym. W 2009 roku firma odnotowała obroty przekraczające 1,1 mld euro.

PLGBCO PLGBC jest organizacją pozarządową, zajmującą się promowaniem projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju w całej Polsce. Misją PLGBC jest wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej.
O World GBC Europe Regional Network jest koalicją działających w obrębie Europy oddziałów Green Building Council, które współpracują ze sobą w celu zaszczepienia idei zrównoważonego/ekologicznego budownictwa na europejskim rynku budowlanym. Ich wspólne działania wspierają inicjatywy edukacyjne oraz wzrost liczby ekologicznych budynków w obrębie Europy.

Firmy założycielskie PLGBC Premium:

PLATINUM: visio | architects and consultants, VvS | Architects & Consultants, Skanska, AVA, Saint-Gobain
GOLD: Grupa BUMA
GREEN: Drees & Sommer, CFE Polska, Zumtobel, Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej, Sitag, Martela, KNAUF Insulation

Firmy założycielskie PLGBC:
ARUP, BOST, Europlast, Bovis LendLease, Forbo, Ekologiczne Drogi, Kancelaria Prawna Agnieszka Stańczyk Katarzyna Słupska, BorgWarner Turbo Systems Poland, Gabriel Miczka Przedsiębiorstwo, Horizone studio, KACZOR KLIMCZYK PUCHER WYPIÓR ADWOKACI Spółka Partnerska, Strumiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.k.
Źródło: Knauf Insulation Sp. z o.o.